Peter Petré

Onderzoeksprofessor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Grammar and Pragmatics
Antwerp Centre for Digital humanities and literary Criticism (ACDC)

Expertise

  • Taalverandering. Brede expertise rond, voornamelijk het Engels (alle periodes, zowel op het geaggregeerde niveau als op dat van individuele mentale grammatica's), maar ook (selectief) Nederlands, Duits, Frans, en taalverandering in het algemeen. Kwantitatieve en kwalitatieve corpusmethodes, met inbegrip van scripting (Perl), concordantiesoftware, statistiek (R), best practices.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.