Peter Van Petegem is gewoon hoogleraar Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en verbonden aan het Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Hij is stichter en lid van de onderzoeksgroep Edubron (www.edubron.be). Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar evaluatieonderzoek, hoofdzakelijk op macroniveau (onderwijsbeleid, internationaal vergelijkend onderzoek) en mesoniveau (onderwijsinnovatie, schoolbeleid, kwaliteitszorg). Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse voor natuur- en milieueducatie en onderwijs voor duurzame ontwikkeling. 

Hij is ook parttime onderzoeksprofessor aan de NTNU, the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim, Norway.

Peter Van Petegem is Editor-in-Chief van Studies in Educational Evaluation (https://www.sciencedirect.com/science/journal/0191491X) en editorial board member van Environmental Education Research (https://www.tandfonline.com/toc/ceer20/current).

Hij behaalde zijn masterdiploma aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent, waar hij ook zijn doctorstitel in de pedagogische wetenschappen verkreeg met een proefschrift 'Scholen op zoek naar hun kwaliteit. Effectieve-scholenonderzoek als inspiratiebron voor de zelfevaluatie van scholen'. Met zijn proefschrift won hij de Prijs van de Onderzoeksraad Universiteit Antwerpen. 

Peter Van Petegem was de oprichter en gaf meer dan 15 jaar leiding aan het Expertisecentrum Hoger Onderwijs van de Universiteit Antwerpen (https://www.uantwerpen.be/nl/centra/expertisecentrum-hoger-onderwijs/)