Peter Van Petegem is als gewoon hoogleraar Onderwijswetenschappen verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen. Hij is de oprichter van de onderzoeksgroep Edubron (https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroepen/edub/). Hij is geïnteresseerd in evaluatieonderzoek vooral op macroniveau (onderwijsbeleid) en mesoniveau (onderwijsinnovatie, schoolbeleid, kwaliteitszorg). Hij heeft ook een bijzondere interesse in milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling. Hij was of is principal investigator van internationaal vergelijkende studies zoals TALIS (OESO) en TIMSS (IEA).