Philippe Beutels

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Centrum voor Gezondheidseconomisch Onderzoek en Modelleren van Infectieziekten (CHERMID)

Expertise

  • Methodes voor het schatten van de ziektelast, van de gezondheid op populatie- en individueel niveau en gezondheidseconomische evaluatie (inclusief gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en kosten-batenanalyses). Hoofdzakelijk, maar niet beperkt tot, het gebied van preventieve volksgezondheid, zowel methodeontwikkeling als toepassingen. Dit omvat naast economische analyse ook: Wiskundige modellen van transmissie van infecties tussen gastheren. Wiskundige modellen van immunologische responsmechanismen in gastheren. Zowel compartimentele als individu-gebaseerde modellen. Risicopercepties voor infectieziekten en ethische aspecten van vaccinatiebeleid (inclusief discrete keuze-experimenten). Determinanten van gezondheid en gezondheidsproductie: methoden en toepassingen

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.