Voornaamste onderzoekslijnen:

  • gezondheidseconomische evaluatie
  • mathematische modellen van infectieziektes 
  • economie van preventie en controle van infectieziektes
  • criteria voor priorisering in de gezondheidszorg

Algemene achtergrond:

Voormalige doctoraatstudenten (promotiejaar):

Meer info