Profiel

Pieter Maeseele (PhD UGent) is als hoofddocent verbonden aan het Departement Communicatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen, waar hij ondervoorzitter is van de onderzoeksgroep Media, Policy & Culture. Als mediasocioloog richt zijn onderzoek en onderwijs zich op de verhouding tussen media en democratie. De focus ligt hierbij op nieuws en journalistiek, en meer in het bijzonder op hoe zowel professionele als alternatieve vormen van journalistiek berichten over maatschappelijke vraagstukken en wat ons dat vertelt over mediapluralisme in de 21ste eeuw. Recent kwam daar de rol van populaire cultuur bij, en meer bepaald nieuwssatire en kwaliteitsfictie.

Huidig en voorgaand onderzoek spitst zich toe op maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot de beeldvorming van wetenschap en milieu enerzijds en politieke en economische ontwikkelingen anderzijds, zoals klimaatverandering, het energievraagstuk, mensenrechten, online privacy, besparingsbeleid en maatschappelijk protest, nieuwe politieke en sociale bewegingen, ethische consumptie, ggo's, etc. Daarnaast heeft hij ook ervaring in het opzetten van mediamonitors met betrekking tot maatschappelijke kwesties.

Internationale erkenning als vooraanstaand expert in zijn vakgebied blijkt uit de verschillende posities die hij bekleedt in internationale academische verenigingen: op vandaag is hij Chair van IAMCR's Environment, Science and Risk Communication Working Group, lid van het Management Committee van het European network for argumentation and public policy analysis (COST), en van het Belgian Science, Technology & Society Netwerk (B.STS). Eerder was hij Vice-Chair van ECREA’s Science and Environment Communication Section, en lid van PCST’s Scientific Committee en ICA’s Outstanding Article Award Committee. Hij is ook lid van de redacties van Science Communication, Journal of Alternative and Community Media, Journal of Science Communication, en Frontiers, alsook van de Palgrave Studies in Media and Environmental Communication en World Scientific Publishing book series.

In tandem met enkele middenveldorganisaties is hij de drijvende kracht achter de Tegenlicht Meet Ups UAntwerpen, waar studenten na de lesuren in debat kunnen gaan met elkaar, met experten en met andere aanwezigen over actuele maatschappelijke vraagstukken. Als lid van het slow science platform en netwerk, waarin academici reflecteren over de maatschappelijke rol van de academische wereld en over de universiteit van de toekomst, organiseert hij jaarlijks de inter-universitaire doctoraatsopleiding 'What does it mean to be a researcher in 21st century academia?' met collega's uit de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de KULeuven, waarin wordt gereflecteerd over de universiteit van vandaag en morgen. In 2019 organiseerde hij tevens de Les van de Eeuw over 'Diversiteit & meerstemmigheid in media', waarin inspirerende figuren en experten worden uitgenodigd om samen met leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs maatschappelijke uitdagingen en opportuniteiten te ontleden; en in tandem met de Université Libre de Bruxelles de 12e editie van de OurMedia/NuestrosMedios Conference, waar mediaonderzoekers en media-activisten elkaar ontmoeten.

Voor meer info kan je volgende persoonlijke pagina bezoeken.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academ.pers. BOF

  • hoofddocent

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat