Pieter Maeseele

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, beleid en cultuur (MPC)
Centrum voor Onderzoek naar Ecologische en Sociale verandering (CRESC)

Expertise

  • Onderzoek en advies rond de beeldvorming van maatschappelijke debatten, met een focus op wetenschapstechnologische of milieurisico’s enerzijds (ggo’s, klimaatverandering, energiebeleid, etc.) en economische of politieke crises anderzijds Onderzoek en advies rond wetenschapscommunicatie en de relatie tussen media en wetenschap, technologie en het milieu Mediamonitoringonderzoek van maatschappelijke vraagstukken voor allerlei organisaties

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.