Rafael Berkvens

Onderwijsassistent - Senior Onderzoeker - Vakgroepvoorzitter EI-Communicatie - Ombudspersoon

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Internet Data Lab (IDLab)

Expertise

  • De centrale doelstelling van mijn onderzoek is het toevoegen van spatiale contextinformatie aan draadloze communicatie. Spatiale contextinformatie kan zowel absoluut als relatief zijn. Absolute contextinformatie is bijvoorbeeld een coördinaat, een kamernummer en verdieping of een specifiek gebouw. Relatieve contextinformatie plaatst een toestel ergens ten op zichte van andere toestellen in de omgeving. Draadloze communicatietechnologieën waar ik mee werk of gewerkt heb zijn Wi-Fi, Bluetooth, actieve en passieve RFID, DASH7, LoRa & LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT en C-V2X protocollen. Deze spatiale contextinformatie is noodzakelijk voor track & trace toepassingen, indringerdetectie, mensenmassametingen, slimme voertuigen, etc.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.