Rudi Penne

Professor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Optische metrologie, 3D-ontwerp en Mechanica (Op3Mech)
Fundamentele Wiskunde

Expertise

  • Toepassingen van Projectieve Meetkunde in Mechanica en Computervisie; Combinatorische en computationele meetkunde; meetkunde van 3D-rechten; Priemgetallen; Kalibratie van sensoren; 3D-scans.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.