Mijn onderzoek gaat voornamelijk over koolstofcyclering in terrestrische ecosystemen, met sterke focus op de feedbacks tussen ecosystemen en klimaatverandering. Terrestrische ecosystemen slaan momenteel zo'n 30% van onze COemissies op. Met andere woorden, natuurlijke ecosystemen vertragen klimaatverandering. Maar, veranderingen in omgevingsfactoren, zoals de stijgende temperatuur, toenemende droogtes etc. kunnen deze bufferende werking aantasten. Anderzijds wordt het steeds duidelijker dat we naast sterke emissiereducties onze ecosystemen ook zullen nodig hebben om extra CO2 uit de atmosfeer te halen - om negatieve emissietechnologiën te realiseren dus - om de klimaatopwarming te kunnen beperken tot 1.5 of 2 graden. Ecosystemen bieden heel wat mogelijkheden om zulke negatieve emissies te realiseren. Enkele mogelijkheden zijn: (her)bebossen, biochar toevoeging aan akkers, bio-energie met carbon capture and storage (BECCS), en versneld verweren van silicaathoudend gesteente (enhanced weathering). Deze nature-based solutions vergen echter nog heel wat onderzoek en ontwikkeling om hun potentieel te achterhalen en om de meest duurzame en effectieve manier van implementatie te bepalen.

Enerzijds bestudeer ik de fundamentele processen die koolstofcyclering in bossen, graslanden en andere ecosystemen bepalen. Via experimenten en database-analyses gaan we bijvoorbeeld na hoe opwarming, droogte en andere omgevingsfactoren plantengroei beïnvloeden. Daarnaast gingen we recent ook van start met een nieuwe onderzoekslijn omtrent negatieve emissietechnologiën, waarbij we onder meer de koolstofopslag en de neveneffecten (o.a.. op plantengroei en voedingswaarde van gewassen) bestuderen van 2 negatieve emissietechnologiën: biochar en enhanced weathering.

 

Alle publicaties kunnen hier gedownload worden. De database van Global Change Manipulation Experiments die gebruikt werd voor enkele publicaties is ook vrij beschikbaar via deze link. 

 

Daarnaast sta ik mee aan de wieg van scientists4climate, en schrijf ik zo nu en dan ook een blog over mijn onderzoek en over gebeurtenissen ivm klimaatverandering. Sinds 2017 verschijnen mijn blogs op de nieuwe blogsite van het Global Change Ecology centre of excellence.

 

Prijzen en onderscheidingen:

2014: EOS Pipet (Eos magazine)

2015: Prijs Verbeure van de onderzoeksraad (Universiteit Antwerpen)

2016: Nominatie wetenschapstalent New Scientist

2018, 2019: Highly cited researcher (https://hcr.clarivate.com/)

2019: KVAB jaarprijs wetenschapscommunicatie

 

 

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • docent

Bijzonder academisch personeel

  • gastprofessor

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat