Onderzoek

Onderzoeksgroep

Planten- en Ecosystemen (PLECO) - Ecologie in tijden van verandering

Expertise

  • Mijn onderzoek gaat voornamelijk over de invloed van omgevingsfactoren (bvb. klimaat) op koolstofcyclering in bossen en andere ecosystemen. De focus ligt hierbij op de feedbacks van ecosystemen naar klimaatverandering. Terrestrische ecosystemen slaan momenteel zo'n 30% van onze CO2 emissies op, en vertragen klimaatverandering dus. Dat doen ze al zo'n 50-60 jaar. Maar, veranderingen in omgevingsfactoren, zoals de stijgende temperatuur, toenemende droogtes etc. kunnen deze bufferende werking van onze ecosystemen aantasten. Onderwijs: onderdeel 'global change' van het vak 'Meteorology, climatology and global change'.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.