Ontwikkeling van een bouwpakket op maat ten behoeve van de leerlingen in het 4de jaar ASO (eventueel TSO) rond energie. 01/10/2017 - 30/03/2019

Abstract

Ontwikkeling van een bouwpakket op maat voor de studenten in het 4e jaar ASO (eventueel TSO), rond energie, in het kader van het project Energy Wizard door multidisciplinaire teams van internationale studenten in het kader van het European Project Semester aan het departement Productontwikkeling van de UAntwerpen, . Het te ontwikkelen bouwpakket bevat o.a. een soort watermolen waarin 'waterenergie' wordt omgezet in kinetische energie. Een professor en studenten in opleiding als leraar wetenschappen aan de Antwerpse School of Education geven input vanuit hun inzichten in het curriculum en de te verwerven kennis voor de beoogde doelgroep (tweede graad ASO).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject