Sibyl Anthierens

Associate professor

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA)
Laboratorium voor Medische Microbiologie (LMM)

Expertise

  • Professor dr. Sibyl Anthierens is een sociale gezondheidswetenschapper. Ze is ook co voorzitter van QUALUA (Kwalitatief Onderzoek in de gezondheidszorg, Universiteit Antwerpen). Haar onderzoek focust vooral op implementatie onderzoek in de eerste lijn, zowel voor acute als chronische aandoeningen. Haar onderzoek weerspiegelt de complexiteit van het gezondheidszorgsysteem en heeft tot doel te begrijpen hoe het werkt, rekening houdend met de context en onderzoeken hoe we veranderingen teweeg kunnen brengen. Het is duidelijk dat evidentie alleen niet voldoende is om geïmplementeerd te worden in de dagelijkse praktijk en dat context elementen en gedrag een cruciale rol spelen bij het implementeren van evidentie, managementstrategieën of de manier waarop zorg wordt verleend. Al haar toepassingsgebieden omvatten het samenbrengen van een set van kwalitatieve onderzoeksmethodologieën en de zogenaamde "mixed methods" waarbij ze uitgebreide expertise en ervaring heeft in de toepassing ervan, maar ook in de ontwikkeling van de methodologie zelf.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.