Siegfried Vlaeminck

Microbiële cleantech voor de watercyclus en voedselproductieketen

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Duurzame Energie- en Lucht- en Watertechnologie (DuEL)

Expertise

  • Algemeen: • Biologische afvalwaterzuivering • Herwinnen en hergebruiken van grondstoffen • Duurzame technologie voor waterzuivering en waterbehandeling • Cleantech en milieutechnologie • Microbiële biotechnologie Meer specifiek: • Schone microbiële technologie voor een duurzame watercyclus en voedselproductieketen • Verwijdering en herwinning van nutriënten • Microbiële technologie voor hulpbronnenefficiënt nutriëntbeheer • Regeneratieve levensondersteunende systemen (RLSS) voor bemande ruimtevaart Meer gedetailleerd: "Duurzame, veilige en kostenefficiënte " • Duurzaam: hulpbronnenefficiënt, energiepositief, minimum uitstoot broeikasgassen (e.g. N2O) • Laag in ongewenste sporenverontreinigingen en opkomende stoffen • Stofstroomanalyse (MFA/SFA), levenscyclusanalyse (LCA), techno-economische analyse (TEA) "Microbiële technologie" • Stikstofverwijdering: partiële nitritatie/anammox voor water- en sliblijn, nitritatie/denitritatie, S-gebaseerde denitrificatie, thermofiele nitrificatie/denitrificatie, thermofiele anammox • Koolstofafvang: organica (hoogbelast actief slib) and CO2 (fototrofen) • Energiepositieve rioolwaterzuivering • Productie van vloeibare nitraatgebaseerde meststoffen via nitrificatie • Productie van microbieel eiwit voor voeder en voedsel (single-cell protein) en traagwerkende meststoffen: microalgen, purperbacteriën, aerobe heterotrofen • Snelle compostering en delignificatie "Voor het herwinnen van grondstoffen uit of behandelen van afval- en nevenstromen, of om te produceren van hernieuwbare hulpbronnen" • Steden (rioolwater, urine, zwart water), industrie, landbouw (e.g. mest), aquacultuur • Toepassing op aarde en in de ruimte (regeneratieve levensondersteunende systemen, RLSS)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.