'Stilte na de storm', 'Urban Urgency' en de experimentele ontwikkeling van regelgeving als ruimtelijk beleidsinstrument

Bron
Ruimte & maatschappij : Vlaams-Nederlands tijdschrift voor ruimtelijke vraagstukken - ISSN 2032-8427-13:2 (2021) p. 50-62
Auteur(s)

Het intern beroep in het gewoon voltijds secundair onderwijs : iedereen gelijk voor de wet? Onderzoek naar de rechtsbescherming in de onderwijspraktijk na het Rechtspositiedecreet voor leerlingen

Bron
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Opleidings- en onderwijswetenschappen, 2021,264 p.
Auteur(s)

Klimaatdoelstellingen effectief aanpakken? Een nieuw governance perspectief in liberale overweging

Bron
De liberale wereld- (2021.11.03) p.
Auteur(s)

Juridisering of geen juridisering, that’s the question

Bron
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443-5 (2019) p. 395-409
Auteur(s)

Een relativering van het partijpolitieke systeem zou goed zijn voor het klimaat

Bron
Legalworld.wolterskluwer.be- (2019.12.05) p.
Auteur(s)