Onderzoeksgroep

Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT)

Expertise

- Materiaal onderzoek via het gebruik van electronenmicroscopie.

Gemengde elementen atoomsgewijs ontrafelen met kwantitatieve rastertransmissie-elektronenmicroscopie. 01/10/2015 - 30/09/2019

Abstract

Het doel van dit project is om een nieuwe methode te ontwikkelen en uit te werken waarmee de structuur van nanodeeltjes bestaande uit gemengde elementen ontrafeld kan worden op atomaire schaal in drie dimensies (3D). Hiervoor zullen baanbrekende kwantitatieve meettechnieken worden gecombineerd met aberratiegecorrigeerde scanning transmissie elektronenmicroscopie (STEM). Tegenwoordig is het mogelijk om een visualisatie op atomaire schaal in 3D te bekomen voor modelsystemen bestaand uit 1 atoomtype met state-of-the-art STEM technieken. Hiervoor is het tellen van het aantal atomen in elke geprojecteerde atoomkolom erg nuttig. Een precieze bepaling van de 3D atomaire structuur voor hetero-nanostructuren is echter beperkt door het gebrek aan kwantitatieve methoden waarmee gemengde elementen afzonderlijk gekarakteriseerd kunnen worden. In dit project zal het tellen van het aantal atomen uitgevoerd worden voor technologisch belangrijke nanostructuren die complexer zijn dan de modelsystemen, waaronder systemen bestaande uit atomen met een naburig atoomnummer Z zoals Pt-Au, Fe-Co, and Ge-Ga-As. Het doel is om kwantitatief het aantal atomen en het atoomtype van nanostructuren bestaande uit gemengde elementen atoomsgewijs te karakteriseren in 3D. Deze uiterst uitdagende doelstelling zal behaald worden met behulp van een unieke werkwijze: het gebruik van fysische modellen zal gecombineerd worden met geavanceerde statistische methoden. Het resultaat van dit project zal de noodzakelijke inbreng opleveren om complexe hetero-nanostructuren te begrijpen en de eigenschappen van deze materialen te voorspellen, en zal bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe nanomaterialen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nano-excellentie consortium. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Het Excellentie consortium Nano vertegenwoordigt de expertise op het gebied van de nanowetenschappen die aanwezig is in de drie deelnemende groepen: EMAT, CMT en PLASMANT. Het consortium staat in voor een uniforme communicatie en samenwerking die de kernkwaliteiten van de verschillende groepen bundelt om de reeds sterke internationale positie van de nanowetenschappen aan de Universiteit Antwerpen nog verder te versterken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Computationeel modelleren van materialen. 01/01/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Instroomonzekerheden kwantificeren voor CFD simulaties van spreiding in de atmosferische grenslaag. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Van Tendeloo Staf
 • Co-promotor: Gorlé Catherine
 • Mandaathouder: Garcia Sánchez Clara

Onderzoeksgroep(en)

Structuur, valentie- en bindingseigenschappen op atomaire schaal in laag-dimensionele nanomaterialen. 01/10/2013 - 31/01/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijk onderzoek in het domein van de elektronenmicroscopie. 01/09/2013 - 31/08/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie van nieuwe eigenschappen in complexe oxides door directe beeldvorming van ladings/orbitale/spin ordening. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Gemodificeerde ijzeroxide materialen voor waterstofproductie bestudeerd met operando XAS en TEM. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Faciliteren van wetenschap en technologie via Europese electronenmicroscopie (ESTEEM2) 01/10/2012 - 30/09/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Turbulentie en turbulente menging: van onzekerheidskwantificatie tot statistische modellen 01/10/2012 - 30/11/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Francqui Leerstoel 2012-2013 Prof. Johan Martens. 01/10/2012 - 30/09/2013

Abstract

Op voorstel van de Universiteit, kent de Francqui-Stichting elk jaar twee Francqui-Leerstoelen toe aan de UAntwerpen. Deze zijn bedoeld om de uitnodiging mogelijk te maken van een Professor van een andere Belgische Universiteit of uit het buitenland, voor een reeks van tien lesuren. De Francqui-Stichting betaalt aan de titularis van een Francqui-Leerstoel het honorarium voor deze tien lessen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Europese ontwikkeling van supergeleidende strips: nieuwe materialen en constructies integreren in kosteffectieve processen voor power applicaties en magneten (EUROTAPES). 01/09/2012 - 28/02/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Functionele supramoleculaire systemen (FS2). 01/04/2012 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Invloed van coaten van silicium nanodeeltjes op de elektrolytafbraak in Li-ion batterijen. 01/11/2011 - 29/02/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Umicore. UA levert aan Umicore de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuwe actieve beschermingsystemen op metalen (NAPROM). 01/03/2011 - 30/05/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SIM. UA levert aan SIM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Europese zachte materie infrastructuur (ESMI). 01/01/2011 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Diamant schaduw en schittering. Diamant een nieuwe betekenis geven met gebruik van nieuwe technologieën. 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Dit project is een cross-over tussen artistieke juweelcreatie aan de ene kant en materiaalkennis en -technologie aan de andere kant. Aangezien ons observatievermogen subjectief is, kan de manier van voorstellen heel verschillende gevoelens opwekken. Archetypen en ¿materialen in juwelen, zoals diamant en goud, worden in dit project anders bekeken, anders gemonteerd, en er wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken om kleurveranderingen en hechtingen te optimaliseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Interfererende oxiden (IFOX). 01/12/2010 - 30/11/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Aberratie-gecorrigereerde (S)TEM-EELS karakterisering van 0-D nanomaterialen. 01/10/2010 - 30/09/2013

Abstract

Binnen dit project wordt de verandering van de fysische eigenschappen van materialen met afmetingen gereduceerd tot het nanodomein onderzocht. De nadruk wordt gelegd op de studie van materialen met drie dimensies in het nanogebied; de 0-D nanomaterialen of nanopartikels. De fysische eigenschappen van deze materialen worden bestudeerd aan de hand van aberratiegecorrigeerde transmissie-elektronenmicroscopie en elektronenverlies spectroscopie in een elektronenmicroscoop.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Oppervlakte analyse via geavanceerde elektronenmicroscopie 01/10/2010 - 30/09/2011

Abstract

Voor materialen met kleiner wordende dimensies zal de oppervlak-bulk-verhouding steeds belangrijker worden. Omdat de eigenschappen van materialen vaak bepaald worden door het oppervlak (bv. verf kan roest voorkomen), zal de karakterisatie van het oppervlak uiterst belangrijk worden wanneer de dimensies in het nanometergebied liggen. Zulke nanomaterialen kunnen zowel chemisch als structureel bestudeerd worden via geavanceerde elektronenmicroscopie. Het doel van dit project is het bestuderen van het oppervlak van nanomaterialen (hard matter, vooral metallische nanopartikels) in contact met soft matter (polymeren, nanotubes, organische moleculen, ...). Dit is een zeer delicaat experiment, waardoor de ideale opstelling voor opname en analyse dient te worden gevonden. We hebben echter goede hoop dat dit kan gerealiseerd worden in het eerste deel van dit project. In het tweede deel van dit project zullen we trachten om deze geoptimaliseerde techniek te gebruiken om te interactie tussen poreuze materialen en metallische nanopartikels en gefunctionaliseerde nanomaterialen te analyseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De actieve plaats : van katalysator tot reactor. 01/01/2010 - 31/12/2019

Abstract

Dit is een samenwerkingsverband tussen chemici en scheikundige ingenieurs op het gebied van heterogene katalyse. Hierbij wordt getracht de actieve plaats op atomair niveau te verstaan, om van daaruit een katalysator op te bouwen in een reactor in de industrie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Atomen tellen in nanomaterialen (COUNTATOMS). 01/01/2010 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie van de vorming van zeolieten en poreuze materialen door electrondiffractie. 01/01/2009 - 31/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KUL. UA levert aan KUL de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

PRIME Electron Microscoop. 01/12/2008 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoeksexcellentiecentrum NANO. 01/01/2008 - 31/12/2014

Abstract

Het is momenteel mogelijk artiftciële materialen te maken en die materialen als het ware atoom per atoom op te bouwen. Dit vergt een gecontroleerde kennis van de groei, een kennis van de structuur en het begrijpen of voorspellen van de eigenschappen. Het OEC "NANO" groepeert die drie verschillende aspecten. Dc enige techniek die in principe toelaat de gewenste structurele informatie op atomair niveau te verkrijgen over nanostructuren is transmissie elektronenmicroscopie (TEM). De bedoeling van geavanceerde TEM is een compleet beeld te krijgen van de lokale atomaire configuratie, de lokale chemische compositie en de lokale elektronische structuur. Door gebruik van geavanceerde reconstructietechnieken is het mogelijk atoomposities te bepalen met een precisie van de orde van 0.003 nm. Dc chemische compositie kan worden bepaald door EELS (electron energy loss spectroscopy) of door EDX (enery dispersive X-ray analysis) en de elektronische- en bindingsinformatie kan worden afgeleid uit de fijnstructuur van de EELS spectra.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Groei van nieuwe nanostructuren met clusterdepositie: zelfassemblage door lage-hoekdepositie van gecontroleerde bouwstenen. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

In dit projectvoorstel willen we twee pistes naar nieuwe materialen onderzoeken door depositie van nanoclusters met een zeer specifieke (en ongewone) samenstelling en door nanoclusters als bouwstenen te gebruiken in een tot dusver onverkend zelfassemblageproces, nl. de depositie van nanoclusters onder scherende inval. We willen daarbij het vormings- en groeiproces onderzoeken, een doorgedreven structurele karakterisering van de nanogeassembleerde films uitvoeren en een aantal sleuteleigenschappen van de nieuw vervaardigde materialen bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Modelgebaseerde elektronenmicroscopie: Van visuele interpretatie van de waarnemingen naar precieze metingen van fysische structuurparameters. 01/10/2007 - 30/09/2009

Abstract

Het doel van dit project is een doorbraak te realiseren naar kwantitatieve, modelgebaseerde elektronenmicroscopie zodat fysische parameters, die de structuur van een materiaal beschrijven, precies gemeten kunnen worden uit de waarnemingen. Zowel vanuit theoretisch als vanuit experimenteel standpunt wordt hiernaar gestreefd. Dit betekent enerzijds dat de methodologie verder ontwikkeld en uitgebreid zal worden en anderzijds dat door toepassing van de methodologie op experimentele waarnemingen aangetoond zal worden dat precieze metingen ook in de praktijk haalbaar zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Groei van complexe oxiden. 01/06/2007 - 31/05/2012

Abstract

Het project wenst de groei van complexe oxide deklagen te begrijpen door een gedetailleerde karakterisering en modellering van het depositieproces. Ook zal de relatie tussen een aantal laageigenschappen en intrinsieke eigenschappen van deklaag voor deze materialen uitgewerkt worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Kwantumeffecten in clusters en nanodraden. 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

In het voorgestelde project zullen de fysische eigenschappen van individuele nanocellen en clusters en grote roosters van nanocellen bestudeerd worden. De belangrijkste activiteiten zullen zich concentreren op nanodraden, kwantumstippen, clusters en nano-gestructureerde films. De nanosystemen zullen samengesteld zijn uit halfgeleiders, metalen (bv. supergeleiders of ferromagneten), koolstof, oxides, organische materialen en combinaties van deze materialen. Deze laatste worden ook hybride systemen genoemd en bieden een extra flexibiliteit om de eigenschappen van nanosystemen op maat te maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Groei, karakterisering en simulatie van nanokristallijne en ultrananokristallijne PE-CVD diamantfilms. 01/01/2007 - 31/12/2010

Abstract

Het doel van het project is een fundamentele experimentele en theoretische studie van de groei van zowel nanokristallijne (NCD) als ultrananokristallijne (UNCD) PE-CVD diamantfilms, aangevuld met een grondige structurele, morfologische en (opto-)elektronische karakterisering. Het project kan opgesplitst worden in drie grote delen die onderling sterk samenhangen: A. depositie van NCD en UNCD films B. structurele, morfologische en (opto-)elektronische karakterisering C. simulatie van de depositie van NCD en UNCD films

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De schoonheid van het onzichtbare: kunstinterpretaties van nanostructuren. 01/01/2007 - 31/12/2008

Abstract

Dit project beoogt een brug te slaan tussen kunst en wetenschap. Het uitgangspunt is de atomaire wereld en de wereld van nanotechnologie zoals waargenomen door de elektronenmicroscoop. Dirk Vander Eecken zal dit aangrijpen als zijn inspiratiebron voor zijn grafisch werk. Het project zal resulteren in een gezamelijk boek en portfolio waar wetenschap en kunst mekaar raken. Het is de bedoeling jonge grafische kunstenaars te inspireren door voordrachten en workshops.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

The real structure and microheterogenecity of complex vanadates and niobates studied by high-resolution electron microscopy. (beurs N. TARAKINA, Rusland) 01/11/2006 - 31/10/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Advanced electron microscopy of superconducting high Tc materials. (beurs F. BEN AZZOUZ, Tunesië) 01/11/2006 - 30/04/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structurele en chemische karakterisering van nanogestructureerde materialen: van kwalitatief naar kwantitatief, van twee naar drie dimensies. 01/10/2006 - 30/09/2010

Abstract

Nieuwe nanosystemen worden steeds complexer zowel wat betreft chemsiche samenstelling als structuur. Vandaar worden er ook steeds hogere eisen gesteld aan microscopische en nanoscopische karakterisatietechnieken. Dit heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkelingen in de wereld van de transmissie-elektronenmicroscopie (TEM) de laatste decennia op zijn minst spectaculair kunnen worden genoemd. Naast de race om een steeds betere resolutie met behulp van microscopen die gecorrigeerd zijn voor verschillende lensaberraties, worden rechtstreeks interpreteerbare resultaten bekomen met behulp van geavanceerde TEM technieken zoals de focusvariatietechniek en donkerveldbeeldvorming in een rastertransmissie-elektronenmicroscoop (HAADF-STEM). Het is duidelijk dat deze nieuwe ontwikkelingen meer dan ooit toelaten om vaste stoffen op atomaire schaal te onderzoeken en dit niet enkel structureel, maar ook chemisch en elektronisch. Echter, de meeste resultaten werden tot nu toe behaald voor zeer goed gekende materialen zoals Si en Au. Deze materialen lenen zich inderdaad wanneer een nieuwe techniek moet worden uitgetest, maar in onze hedendaagse technologie worden er vaak meer complexe systemen gebruikt. Wanneer men geavanceerde TEM wil gebruiken om actuele problemen binnen de vaste-stoffysica op te lossen blijkt dat helaas niet evident. Deze uitdaging vormt het doel van dit project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Elektronenmicroscopie voor de verbetering van het academisch concurrentievermogen in Peru. 01/07/2006 - 30/06/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Distributed European Infrastructure of Advanced Electron Microscopy for Nanoscience. (ESTEEM) 01/07/2006 - 30/06/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nanotechnologie voor de maatschappij van morgen (NanoSoc). 01/02/2006 - 30/06/2010

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Synthesis, structure and properties of new low-dimensional manganites. 01/01/2006 - 31/12/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie met transmissie-elektronenmicroscopie van halfgeleidende nanostructuren. 01/01/2006 - 31/12/2007

Abstract

Het onderzoek naar nanostructuren kent momenteel een razendsnelle ontwikkeling, zowel wat betreft de structuur als de fysische eigenschappen. Nieuwe fysische eigenschappen verschijnen wanneer de grootteorde van de structuren vergelijkbaar is met een karakteristieke grootheid zoals de vrije weglengte, de magnetische correlatielengte, de straal van het Bohr exiton...In het geval van halfgeleiders is het onderzoek zowel gericht op de fundamentele aspecten als op de realisatie van nieuwe mogelijkheden in elektronica en opto-elektronica. De 'sische eigenschappen van deze systemen hangen sterk af van hun microstructuur (grootte, spanningsvelden, interdiffusie, kwaliteit van de domeingrenzen,.,.). Hun optimalisatie maakt het noodzakelijk om productieprocessen te vinden die perfect gecontroleerd zijn en structurele technieken op nanometerschaal te gebruiken, met transmissie-elektronenmicroscopie als preferentiele techniek, omwille van zijn karakterisatiemogelijkheden op atomaire schaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structurele, chemische en elektronische studie van nanomaterialen. 01/01/2006 - 31/12/2007

Abstract

Het is momenteel mogelijk artiftciële materialen te maken en die materialen als het ware atoom per atoom op te bouwen. Dit vergt een gecontroleerde kennis van de groei, een kennis van de structuur en het begrijpen of voorspellen van de eigenschappen. Het OEC "NANO" groepeert die drie verschillende aspecten. Dc enige techniek die in principe toelaat de gewenste structurele informatie op atomair niveau te verkrijgen over nanostructuren is transmissie elektronenmicroscopie (TEM). De bedoeling van geavanceerde TEM is een compleet beeld te krijgen van de lokale atomaire configuratie, de lokale chemische compositie en de lokale elektronische structuur. Door gebruik van geavanceerde reconstructietechnieken is het mogelijk atoomposities te bepalen met een precisie van de orde van 0.003 nm. Dc chemische compositie kan worden bepaald door EELS (electron energy loss spectroscopy) of door EDX (enery dispersive X-ray analysis) en de elektronische- en bindingsinformatie kan worden afgeleid uit de fijnstructuur van de EELS spectra.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Controlling the critical parameters in superconductors : nanograins, clusters and pinning arrays. (beurs V. MISKO, Moldavië) 01/01/2006 - 31/03/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Multidimensionele structuurbepaling door middel van elektronendiffractie. 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

W&T samenwerking : beurs aan A. OLENEV, Rusland. 05/01/2005 - 04/01/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structurele en chemische karakterisatie van materialen op micro- en nanometerschaal. 01/01/2005 - 31/12/2014

Abstract

De studie van oppervlakken, grenslagen, microscopische en zelfs nanoscopische structuren speelt een alsmaar belangrijkere rol in de karakterisatie van zeer uiteenlopende materialen in metallurgie, microelektronica, optoelektroraca, fotografie, enz. Meestal geschiedt deze karakterisatie met zgn. (micro)bundeltechnieken. Door interactie van een "primaire" bundel (elektronen, fotonen, ionen) ontstaan aan het materiaal "secundaire" signalen (elektronen, fotonen, ionen, neutralen) die informatie bevatten over de samenstelling en structuur van het materiaal-oppervlak. De diverse technieken verschillen in het soort informatie, t.w. informatiediepte, diepteresolutie, mogelijkheid om diepteprofielen te verkrijgen, laterale resolutie, compatibiliteit met bepaalde types materialen (elektrische isolator vs. geleider, refractair vs. labiel materiaal), destructief of niet- destructief karakter en soort informatie (elementair, isotopisch, moleculair). Het is duidelijk dat éen methode niet alle vragen kan beantwoorden. Bovendien is de benodigde apparatuur erg duur. Het is niet mogelijk voor één onderzoeks-groep om alle infrastructuur, accessoires, knowhow, know-why, en ervaren personeel in huis te hebben. Samenwerking is derhalve een must. De wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap beoogt het vergemakkelijken van wederzijdse raadplegingen, uitwisselingen en gebruik van complementaire apparatuur voor het oplossen van diverse problemen, aangebracht door een of meer leden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling en structurele karakterisering van nieuwe nanoporeuze materialen. 01/01/2005 - 31/12/2008

Abstract

Nieuwe nanoporeuze silicium en niet-silicium gebaseerde materialen met gecombineerde micro- en mesoporositeit worden ontwikkeld en vervolgens katalytisch geactiveerd met transitiemetaaloxiden volgens innovatieve methoden. Een combinatie van macroscopische technieken en elektron microscopie zal gebruikt worden om een volledige structurele karakterisering van de katalysatoren te bekomen. Via TEM zal de morfologie en de poriestructuur bepaald worden en zal tevens getracht worden om de actieve metaalplaatsen in de poreuze matrix van de katalysator te localiseren. Deze informatie op nanometerschaal is van essentieel belang om het verband tussen de toegepaste synthesestrategie en de structuur en katalytische performantie van de katalysator op te helderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Conductimetrische gassensoren op basis van eletrisch geleidende oligomeren : fysicochemie en morfologie van de actieve laag. 01/01/2005 - 31/12/2008

Abstract

Om aan de macroscopische of bulkbeschrijving van sensormaterialen, waarin de microkristallijne laag, waarvan de bulkeigenschappen voor een groot stuk de precieze activiteit van de resulterende gassensor bepalen, centraal staat, een impuls te geven, wordt een consortium van vier onderzoeksgroepen samengesteld waarin de expertise m.b.t. de synthese van nieuwe sensormaterialen en de elektrochemische procedure, die ten grondslag ligt van de sensorconstructie, gecombineerd wordt met know-how betreffende de studie van de morfologie van (organische) materialen, a.d.h.v. stikstoffysisorptiemetingen en elektronenmicroscopie, en met kennis m.b.t. het meten van fasenevenwichtsverdelingscoëfficiënten van gassen tussen twee fasen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  POLONAISE 'een dans tussen literatuur, muziek, beeldende kunsten, filosofie en wetenschap'. 01/01/2005 - 31/12/2006

  Abstract

  De bedoeling van dit project is het doorbreken van de mythe dat kunst en wetenschap (alfa en bèta wetenschappen) twee afzonderlijke werelden zijn. Het is onze mening dat, net zoals bij Da Vinci of Escher, kunst en wetenschap mekaar positief kunnen beïnvloeden. Dit project wil daarom wetenschap en verschillende kunstvormen terug dichter bij mekaar te brengen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Ontwikkeling van bimodale poreuze materialen voor katalyse en sorptie. (BIPOM) 01/02/2004 - 31/01/2009

  Abstract

  De partners van dit project proberen kennis op te doen die uitmondt in een economisch project op het gebied van moleculaire separatie en katalyse. Deze ontwikkeling zal gebaseerd zijn op een nieuw materiaalconcept en zal toepassingen vinden in een breed gebied. Het betreft de ontwikkeling van een nieuwe generatie katalysematerialen, absorberende materialen en membranen die bekomen worden door een gedirigeerde stapeling van nanoblokjes in een aantal macroscopische materialen onder invloed van supramoleculaire krachten. Het project wil verder betrouwbare en geschikte instrumenten ontwikkelen voor computer gestuurde innovatie, evaluatie van nieuwe chemische processen en katalysatoren, membranen en adsorbenten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Synthese en karakterisering van een nieuwe familie hiërarchische materialen: stapeling en koppeling van zeolitische nanoblokjes tot driedimensionele mozaiekstructuren. 01/01/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  Omwille van hun microporositeit spelen zeolietmaterialen een belangrijke rol in tal van moleculaire processen zoals in de heterogene katalyse, in moleculaire scheidingen, adsorptie en ionenwisseling. Daarnaast zijn materialen met een precieze porositeit potentiëel ook belangrijk in andere toepassingsgebieden zoals de moleculaire elektronica, de niet-lineaire optica en de biochemie. De meeste zeolieten zijn gebaseerd op silica en alumina. Traditioneel gebeurt de synthese van zeolieten met de hydrothermale gelmethode. Een hydrogel wordt verwarmd, waardoor zeolietkristallen kiemen en uitgroeien tot microngrote deeltjes. De selectiviteit van de kristallisatie voor de gewenste zeoliet wordt bevorderd door organische, structuurgevende moleculen. De microporositeit wordt dan bekomen door evacuatie van deze matrijsmoleculen. Nanoplaatjes zijn organisch-anorganisch hybride deeltjes met een sterke neiging tot zelf-organisatie. Bij toevoegen van het secundaire matrijsmolecule wordt de initiële organisatie verstoord en wordt een nieuwe organisatie geïnduceerd. Het doel van dit project is de interactiemechanismen van nanoplaatjes met zichzelf en met secundaire templaten te doorgronden en zodanig te beheersen dat uiteindelijk hiërarchische materialen op maat kunnen worden aangemaakt. Het eerste niveau van organisatie bevindt zich in de individuele plaatjes, welke een zeolietrooster vertonen. Het tweede niveau is de koppeling tussen deze plaatjes volgens specifieke patronen die aanleiding geven tot de specifieke mesoporositeit. Een tweede doelstelling is dan het synthetiseren van nieuwe hiërarchische materialen en de karakterisering van hun fysische en chemische eigenschappen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Focused ion beam (FIB). 01/01/2004 - 31/12/2006

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Kwantitatieve structuuranalyse aan grensvlakken en defecten in keramische dunne lagen. 01/10/2003 - 30/09/2006

  Abstract

  Dankzij hun brede variëteit aan fysische eigenschappen (e.g. ferromagnetisme, CMR en supergeleiding) vormen keramische dunne lagen de basis voor een groot aantal technologieën. Bovenstaande eigenschappen worden vaak bepaald door parameters op zeer lokale schaal. Hoogresolutietransmissie-elektronenmicroscopie (HRTEM) wordt routinematig gebruikt om de atomaire structuur van dunne lagen te bepalen. De verwerking van de beelden wordt echter bemoeilijkt door de aberraties van het lenzensysteem. Een ander nadeel van 'klassieke' microscopie is dat enkel de intensiteit (= (amplitude)2) geregistreerd wordt. Een essentieel deel van de elektronengolf, de fase, gaat dus verloren. Verschillende technieken werden al ontwikkeld om bovengenoemde problemen op te lossen, twee van die methodes zullen in dit project toegepast worden, nl. de "focusvariatie" methode en "off-axis" elektronenholografie. Beide methodes werden tot nu toe voornamelijk toegepast op 'bulk' materialen met een vooraf gekende structuur. De uitdaging van dit project ligt dan ook in de toepassing van deze techniek op nanosystemen en systemen waar de locale (minuscule) structuurveranderingen de eigenschappen van het systeem beïnvloeden. In de buurt van defecten en grenslagen, kunnen de atoomposities afwijken van hun ideale posities. Zulke kleine veranderingen kunnen echter een grote invloed hebben op de fysische eigenschappen van de materialen. Bedoeling van dit project is de atoomposities (of de spanningen) in de buurt van vlakke discontinuïteiten (substraat-film grensvlakken, kristaldefecten,...) in nanogestructureerde materialen te bepalen met een precisie van 5-10 pm. Praktisch wordt in eerste instantie gedacht aan supergeleidende materialen van het type (La-Sr)CuO4 op een LaSrAlO4 substraat en aan (La-Sr)MnO3 CMR materialen, gegroeid op verschillende substraten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  TEM: de gids naar betere III-V halfgeleiders in het algemeen en GaN in het bijzonder. 01/10/2003 - 30/09/2005

  Abstract

  Dankzij zijn uitstekende fysische eigenschappen is GaN een veelbelovend halfgeleider materiaal voor zowel elektro-optische toepassingen (LEDs, LDs) als elektrische toepassingen (hoog-vermogen en hoog-frequente transistors). Het produceren van GaN gebaseerde structuren blijft echter moeilijk, voornamelijk door het gebrek aan een geschikt substraat. Bovendien is GaN piëzo-elektrisch en zijn de device karakteristieken zeer sterk afhankelijk van de spanningstoestand van het materiaal. Transmissie elektronen microscopie (TEM) wordt gebruikt om structurele en chemische informatie over GaN (test)structuren te bekomen op een (sub)nanometer schaal. Deze structurele informatie is dikwijls onmisbaar om fysische eigenschappen van de GaN (test)structuren te verklaren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Gastprofesoraat Artem ABAKUMOV 01/07/2003 - 31/12/2003

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Mechanisme voor biaxiale ordening in dunne lagen , gegroeid door ongebalanceerde magnetron sputtering. 01/05/2003 - 30/04/2007

  Abstract

  Bedoeling van dit project is: -de rol van laag energetisch ionen bombardement door een ongebalanceerd magnetron op adhesie, microstructuur, korrelgrenzen en oriëntatie van deklagen te verduidelijken. -Het bekomen van een sterke preferentiële oriëntatie in/uit het vlak voor kubische oxides, metallische en halfgeleidende materialen. -Correlatie bepalen tussen microstructuur en groeimechanisme van deklagen

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Monodispersed inorganic nanoclusters as building blocks for functional materials. (NanoCluster) 01/07/2002 - 30/06/2006

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  New mixed-valence perovskites with important physical properties. 01/07/2002 - 31/08/2004

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Structuur en microstructuur van complexe mangaanoxides. 01/05/2002 - 30/04/2004

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Kwantum effecten in nanogestructureerde materialen. 01/01/2002 - 31/12/2006

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Gastprofessoraat 2001-2002 Oleg LEBEDEV, Institute of Crystallography, Rusland - 12 maanden 01/01/2002 - 31/12/2002

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Microstructural and phase transformations in advanced materials. 17/12/2001 - 17/12/2004

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

   TEM: de gids naar betere III-V halfgeleiders in het algemeen en GaN in het bijzonder. 01/10/2001 - 30/09/2003

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Structurele en chemische analyse van grenslagen en korrelgrenzen in H-Tc oxides met geavanceerde elektonenmicroscopie 01/10/2001 - 30/09/2003

    Abstract

    Binnen dit project onderzoeken we korrelgrenzen en grensvlakken in supergeleidende dunne lagen en tapes aan de hand van hoogresolutie transmissie elektronenmicroscopie. Op deze manier kunnen de fysische eigenschappen van deze systemen worden geoptimaliseerd.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Microstructuur en in nano-gestructureerde materialen. 01/10/2001 - 30/09/2002

     Abstract

     De microstructuur en nanostructuur van dunne laag materialen wordt belangrijker naarmate de dimensies van de componenten verkleinen. Bedoeling is volgens elektronenmicroscopie een correlatie te leggen tussen deze locale structuur en de fysische en chemische eigenschappen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Transmissie elektronenmicroscoop JEOL JEM-3000F met toebehoren. 01/04/2001 - 31/12/2001

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       The local structure of low-dimensional magnetic transition metal oxides by HREM. 01/04/2001 - 31/12/2001

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        De lokale structuur van nano-gestructureerde materialen en dunne laag ceramische en halfgeleidende materialen. 01/01/2001 - 31/12/2004

        Abstract

        Met de huidige evolutie van micro-technologie naar nanotechnologie wordt het belang van transmissie elektronenmicroscopie alleen maar groter. Bedoeling is om een kwantitatieve interpretatie te geven van zowel hoogresolutiebeelden met een resolute van sub 0.2 nm als van lokale energieverlies spectra.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

        Kwantitatieve elektronenmicroscopie van nanodeeltjes en atomaire clusters: geïsoleerd of een superrooster vormend. 01/10/2000 - 30/09/2002

        Abstract

        Door het gebruik van kwantitatieve elektronenmicroscopie zal gepoogd worden de interne structuur zowel als de oppervlaktestructuur van nanodeeltjes te bepalen. Dit geldt zowel voor metallisch nanodeeltjes met zeer kleine dimensies (1 nm) als voor grotere fullereen deeltjes (100 nm).

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         TEM studie van complexe transitiemetaal metaal fosfaten. 01/10/2000 - 30/09/2001

         Abstract

         Studie van de gemiddelde en lokale structuur van complexe transitiemetaal metaal fosfaten bereid onder verschillende omstandigheden in Moscow State University.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          FWO-wetenschappelijke opdracht: sabbatjaar 01/10/2000 - 30/09/2001

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Beurs S. KRET. 01/10/2000 - 30/09/2001

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Structuurbepaling van keramische dunne lagen met behulp van kwantitatieve transmissie elektronenmicroscopie. 01/01/2000 - 31/12/2001

            Abstract

            Een studie van de lokale atomaire structuur van keramische dunne lagen aan de hand van kwantitatieve TEM. Een model voor de elektron-object interactie en het beeldvormingsproces bevat parameters (de atoomposities) die bepaald kunnen worden uit het experiment met hoge precisie.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             RAFO-Calamiteitenfonds: vervanging elektronenkanon van de 4000EX microscoop. 01/12/1999 - 31/12/1999

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              RAFO-Financiering vervanging basisuitrusting: vervanging werkstation. 01/11/1999 - 31/12/1999

              Abstract

              Vervanging werkstation IBM RS 6000, t.b.v. de onderzoeksgroepen 'Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek' en 'Theoretische studie der materie,' door werkstation DEC Alpha XP1000 (667 Mhz) met 2.0 gigabyte, incl. 2 PC's ter vervanging van de bestaande X-terminals als geïntegreerde onderdelen van het werkstation.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Structurele en chemische analyse van grenslagen en korrelgrenzen in H-Tc en CMR oxides met geavanceerde elektronenmicroscopie. 01/10/1999 - 30/09/2001

               Abstract

               Binnen dit project onderzoeken we korrelgrenzen en grensvlakken in supergeleidende dunne lagen en tapes aan de hand van hoogresolutie transmissie elektronenmicroscopie. Op deze manier kunnen de fysische eigenschappen van deze systemen worden geoptimaliseerd.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Structureel en microstructureel onderzoek van perovskietgebaseerde materialen met reuzemagnetoweerstand. 01/10/1999 - 30/09/2001

                Abstract

                Verschillende materialen op basis van de perovskiet structuur vertonen CMR eigenschappen. Om dit fenomeen te begrijpen is het van essentieel belang de invloed na te gaan van samenstelling, dopering, behandeling op de structuur en de fysische eigenschappen.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 TEM onderzoek van supergeleiders en aanverwante verbindingen 01/09/1999 - 31/08/2000

                 Abstract

                 Karakterisatie van het complex Ba-K-O systeem Onderzoek van AxNbS2 en Anb2S5 verbindingen (A=Sr,Eu) HREM studie om de structuur van Eu1.14Nb1.8S5 te bepalen.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Elektronenmicroscopische studie van precursoren en fase transformaties in nanoschaal intermetallische componenten. 01/04/1999 - 31/03/2000

                  Abstract

                  Precursoren van verschillende fase transformaties in Ni-gebaseerde legeringen worden bestudeerd m.b.v. verschillende nieuwe TEM technieken, waaronder kwantitatieve hoge resolutie en elektron energieverlies spectroscopie. Zodoende zal meer gedetailleerde informatie over de structuur, de samenstelling en de elektronische parameters verkregen worden.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   RAFO-Calamiteitenfonds: vervanging van een verwarmingshouder van de CM-20 elektronenmicroscoop. 01/02/1999 - 31/12/1999

                   Abstract

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Studie van elektrische en magnetische eigenschappen van mengoxides. 01/01/1999 - 31/12/1999

                    Abstract

                    Combinatie van structurele studies gebaseerd op X-stralen analyse en transmissie elektronenmicroscopie. Het betreft een fundamentele studie van oxides met een gemengde valentie die bijzondere elektrische en magnetische eigenschappen hebben. De aanmaak en fysische karakterisatie wordt gedaan door de Franse partner (Université de Lille), de structurele karakterisatie gebeurt door de onderzoeksgroep van de Univ. Antwerpen.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Koolstof en boornitride nanotubes. 01/01/1999 - 31/05/1999

                     Abstract

                     Recent werden BN-SiO2-SiC nanokabels gemaakt met een dikte van enkele tientallen nanometers en lengtes van verschillende microns. Dit is een "hot item" dat zeker verdere studie vereist,

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Vergelijkende studie van de initiële stappen in het precipitatiegedrag van Co/Fe, ingebracht in Ag, Al, of SiO2 m.b.v. ionenimplantatie, co-evaporatie of 'co-sputtering'. 21/12/1998 - 21/12/2001

                      Abstract

                      Nanometer deeltjes zijn interessant omwille van hun vele intrigerende eigenschappen, welke vaak te maken hebben met het groot gedeelte van hun atomen dat aan de oppervlakte zit. Er ontstaan mogelijke toepassingen i.h.b. op het domein van de gegranuleerde magnetische materialendie reuze magnetoweerstands effecten kunnen vertonen zoals gezocht voor hoge-densiteit geheugens. De grootte van dergelijke effecten is direct gecorreleerd aan het magnetisch moment dat aanwezig is aan de interfaze tussen magnetische en niet-magnetische fazes. Hierdoor is er nood aan fundamenteel fysisch onderzoek op dit terrein, waarbij het accent ligt op de primaire stadia van het precipitatieproces. Daarbij wordt gestart van enkele atomen, over dimeren tot uiterst kleine agglomeraten, waar een groot gedeelte van de 'cluster' atomen aan de interface zitten. De belangrijke kennis over de precieze status en de vorming van magnetische momenten van deze interfaze-atomen ontbreekt nog grotendeels, bijv. he zoeken naar de oorsprong van de hoge magnetische anisotropie energieën, van de record-hoge coerciviteit van de deeltjes en van het lagere interfaze magnetische veld in vergelijking met de verlaging van het magnetizch moment aan de oppervlakte van vrije 'clusters'. Doelstelling van het project is om die eerste precipitatiestappen te ontrafelen, de magnetische structuur van Co dimeren te achterhalen en om de aard te onderzoeken van de interfaze, zowel strcutureel als magnetisch, alsoof de rol die deze laatste speelt bij een aantal specifieke eigenschappen van de 'cluster' (bijv. verandering in Debye temperatuur). Dit omvat een systematische en vergelijkende studie van Co, wellicht Fe, bij het precipitateren vanuit een toestand van oververzadiging in Ag, en misschien ook in Al en SiO2.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Kwantitatieve elektronenmicroscopie van nanodeeltjes en atomaire clusters: geïsoleerd of een superrooster vormend. 01/10/1998 - 30/09/2000

                       Abstract

                       Door het gebruik van kwantitatieve elektronenmicroscopie zal gepoogd worden de interne structuur zowel als de oppervlaktestructuur van nanodeeltjes te bepalen. Dit geldt zowel voor metallisch nanodeeltjes met zeer kleine dimensies (1 nm) als voor grotere fullereen deeltjes (100 nm).

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Lorentz beeldvorming aan magnetische materialen geïmplementeerd in een standaard transmissie elektronenmicroscoop: optimalisatie en kwantitatieve ontwikkeling. 01/10/1998 - 31/07/1999

                        Abstract

                        Magnetische materialen zijn van zeer groot technologisch belang. Lorentz beeldvorming aan magnetische materialen is beperkt in resolutie, maar het is een uitdaging om dit te implementeren op een standaard elektronenmicroscoop. De bedoeling is verder om magnetische nanodeeltjes te bestuderen.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Structurele eigenschappen van dunne laag CMR materialen. (FWO Vis.Fel.) 01/02/1998 - 31/01/1999

                         Abstract

                         Dunne laag CMR materialen afgezet op een substraat vertonen dikwijls eigenschappen die afwijken van de bulk eigenschappen. Door de gepaste keuze van het substraat worden spanningen teweeg gebracht in de film die de microstructuur van de film bepalen.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Locale structuur van supergeleidende Cu-gebaseerde oxyfluorides. 17/11/1997 - 16/11/1998

                          Abstract

                          Een aantal Cu-gebaseerde hoogtemperatuur supergeleidende materialen verdragen (gedeeltelijke) substitutie van zuurstof door fluor. Dit wijzigt algemeen de fysische eigenschappen zowel als de structurele eigenschappen. De locale structurele eigenschappen worden bestudeerd door elektronenmicroscopie.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Structureel onderzoek van halfgeleidende dunne lagen. 09/10/1997 - 08/10/1998

                           Abstract

                           Verschillende dunne lagen halfgeleiders (GaAs of GaAs-AlAs), afgezet op Si werden aangemaakt in Rusland en zullen onderzocht worden door elektronenmicroscopie om de grensvlakstructuur te bestuderen.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Structureel en microstructureel onderzoek van perovskietgebaseerde materialen met reuzemagnetoweerstand. 01/10/1997 - 30/09/1999

                            Abstract

                            Verschillende materialen op basis van de perovskiet structuur vertonen CMR eigenschappen. Om dit fenomeen te begrijpen is het van essentieel belang de invloed na te gaan van samenstelling, dopering, behandeling op de structuur en de fysische eigenschappen.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Organisation workshop "Chemistry and technology of high-temperature superconductors (HTSC) and related advanced materials". 01/08/1997 - 31/12/1997

                             Abstract

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Artificieel geslaagde perovskieten: reuze magnetoweerstand en supergeleiding. 01/01/1997 - 31/12/2002

                              Abstract

                              Perovskiet gebaseerde ceramische materialen kunnen zeer speciale eigenschappen vertonen. Supergeleiding bij hoge temperatuur en zeer grote magnetoweerstand zijn twee voorbeelden. De bedoeling is om twee dimensionaal, artificieel gelaagde structuren te bereiden van deze twee verschillende materialen. Fysische eigenschappen worden aan de Universiteit Leuven gemeten, structurele eigenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Systemen met een gereduceerde dimensionaliteit. 01/01/1997 - 31/12/2001

                               Abstract

                               Technologische toepassingen van moderne materiaalkunde zijn zeer vaak gebaseerd op dunne lagen (twee dimensionaal), ééndimensionale 'fibers' of nuldimensionale kwantumdots. Om de fysische, chemische of mechanische eigenschappen te begrijpen is een locale structuurbepaling onontbeerlijk. Transmissieelektronenmicroscopie (RUCA) en oppervlaktetechnieken (UIA) zijn hiervoor onontbeerlijke technieken.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Studie van premartensitische en martensitische atomaire en microstructuren m.b.v. hoge resolutie elektronenmicroscopie. (HREM) 01/05/1996 - 30/04/1998

                                Abstract

                                De atomaire en microstructuur van legeringen die een martensitische fazetransformatie ondergaan zal worden onderzocht met HREM en aanverwante technieken. Gezien de huidige interesse voor hoge-temperatuur materialen wordt gekozen voor Cu-Zr en Ni-Mn-Ti. Zowel fundamentele als toepassingsgerichte fenomenen zullen aan bod komen.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Verbetering en toepassing van hoge resolutie elektronenmicroscopie technieken voor de studie van materialen. 01/01/1996 - 31/12/1999

                                 Abstract

                                 1) Orde-wanorde verschijnselen in metaallegeringen - Martensitische transformaties; 2) Structuur van en defecten in ceramische materialen; 3) Super-ionengeleiders; 4) Gemoduleerde incommensurabele structuren; 5) Fase overgangen; 6) Karakterisering van scheidingsoppervlakken tussen vaste fasen.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  High resolution electron microscopy investigations of the structure of mercury based superconducting mixed copper oxides and thin films based on fullerenes (C60 and C70) on different substrates. 14/11/1995 - 13/11/1996

                                  Abstract

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Studie van de chemische, structurele en fysische eigenschappen van Hg gebaseerde Cu-oxide supergeleiders. 01/11/1995 - 31/10/1998

                                   Abstract

                                   Recent ontdekte kwik gebaseerde supergeleiders hebben de hoogste gekende kritische temperatuur (133K). De structuur is echter heel flexibel en laat verschillende substituties op het kation and het anion rooster toe. We onderzoeken de mogelijkheid om door geschikte substituties betere eigenschappen te bekomen.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Analyses met spectroscopische technieken en elektronenmicroscopie. 01/11/1995 - 30/09/1996

                                    Abstract

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Hoge resolutie elektronenmicroscopiestudie van nieuwe en complexe fases in halfgeleide materialen 01/02/1995 - 31/05/1996

                                     Abstract

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Stabiliteit, synthese en plasticiteit in geordende intermetallische verbindingen. 01/01/1995 - 31/12/1998

                                      Abstract

                                      De microscopische structuren die aan de basis liggen van mechanisch gedrag in intermetallische verbindingen (bv. Fe-Al legeringen) worden bestudeerd m.b.v. elektronenmicroscopie.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       In-situ studie van puntdefect reacties in silicium, germanium, en hun legeringen via generatie van roostereffecten door hoge flux elektronenbestraling 01/01/1995 - 31/12/1998

                                       Abstract

                                       Hoogspanningselektronenmicroscopie en hoge resolutie microscopie zullen aangewend worden voor in-situ studies van de atomaire opbouw, kiemvorming en groei van defecten ontstaan ten gevolge van bestraling. Modellen afgeleid uit beeldgegevens zullen getoest worden mbv. beeldsimulaties en plausibiliteitsoverwegingen met betrekking tot de puntdefect interacties.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Chemische synthese van nieuwe supergeleiders. 01/10/1994 - 30/09/1997

                                        Abstract

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         The influence of the local structure on the superconducting properties for samples in the Y-Ba-Cu-O and related systems. 01/10/1993 - 31/03/1995

                                         Abstract

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Synthese, mikroskopische en spektroskopische karakterisatie van fullerenen, fullerieten en fullerides. 01/01/1993 - 31/12/1994

                                          Abstract

                                          Nieuwe en bestaande fullerenen zullen aangemaakt en gekarakteriseerd worden door massaspektroskopie en elektronenmikroskopie. Verschillende faseovergangen worden experimenteel en theoretisch bestudeerd. Samen met de onderzoeksgroep van Prof. Lucas zal gepoogd worden dunne lagen fullerenen gegroeid op verschillende substraten struktureel te karakteriseren.

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Hoge resolutie elektronenmikroskopie van strukturen en defekten in vaste stoffen. 01/01/1993 - 31/12/1994

                                           Abstract

                                           Deze overeenkomst beoogt de studie van hoge resolutie technieken op zichzelf en de toepassingen ervan voor de karakterisatie van materialen, de struktuur en de defekten erin en het fysisch gedrag bij thermische behandelingen. Interpretatie-theorieën en het ontwikkelen van algorithmen en werkwijzen voor het opdrijven van de instrumentele mogelijkhedenvan de apparatuur behoren mede tot het programma. Deze technieken zullen worden toegepast op de volgende materialen: microelectronica elementen, legeringen, keramieken en andere anorganische verbindingen.

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            The investigation of grain boundaries and interfaces structure in HTSC films and substrates by HREM. 01/01/1993 - 31/12/1993

                                            Abstract

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Studie van het micro-crack verschijnsel bij het abrasief bewerken van diamant. 01/01/1992 - 31/12/1997

                                             Abstract

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Étude à très basses températures des propriétés supraconductrices des phases TMS3. 01/02/1991 - 31/07/1993

                                              Abstract

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Verband tussen microstructuur en fysische eigenschappen van keramische hoog temperatuur supergeleiders 01/01/1991 - 31/12/1996

                                               Abstract

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Evaluatie van de fabricage- en vormgevingsprocessen van hoge-temperatuur supergeleiders bestemd voor verschillende toepassingen. 01/12/1990 - 31/12/1995

                                                Abstract

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Transmissie elektronen microscopie van heterostructuren met ongelijke roosterconstante. 01/01/1990 - 31/12/1993

                                                 Abstract

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Nieuwe materialen met bijzondere electrische en optische eigenschappen. 01/11/1989 - 30/10/1994

                                                  Abstract

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)