Atomically deciphering the phase segregation in mixed halide perovskite

Bron
Advanced functional materials - ISSN 1616-301X- (2024) p. 1-10
Auteur(s)
    Chen-Quan Yang, Zhi-Wen Yin, Wei Li, Wen-Jun Cui, Xian-Gang Zhou, Lin-Dong Wang, Rui Zhi, Yue-Yu Xu, Zhi-Wei Tao, Xiahan Sang, Yi-Bing Cheng, Gustaaf Van Tendeloo, Zhi-Yi Hu, Bao-Lian Su

Enhanced electrical properties of $Bi_{2-x}Sb_{x}Te_{3}$ nanoflake thin films through interface engineering

Bron
Energy & environment materials - ISSN 2575-0356- (2024) p. 1-8
Auteur(s)
    Xudong Wu, Junjie Ding, Wenjun Cui, Weixiao Lin, Zefan Xue, Zhi Yang, Jiahui Liu, Xiaolei Nie, Wanting Zhu, Gustaaf Van Tendeloo, Xiahan Sang

Mitigated oxygen loss in lithium-rich manganese-based cathode enabled by strong Zr-O affinity

Bron
Advanced functional materials - ISSN 1616-301X- (2024) p.
Auteur(s)
    Guan Wang, Chenghao Xie, Hong Wang, Quan Li, Fanjie Xia, Weihao Zeng, Haoyang Peng, Gustaaf Van Tendeloo, Gangjian Tan, Jinsai Tian, Jinsong Wu

Direct observation of cation diffusion driven surface reconstruction at van der Waals gaps

Bron
Nature communications - ISSN 2041-1723-14:1 (2023) p. 1-10
Auteur(s)
    Wenjun Cui, Weixiao Lin, Weichao Lu, Chengshan Liu, Zhixiao Gao, Hao Ma, Wen Zhao, Gustaaf Van Tendeloo, Wenyu Zhao, Qingjie Zhang, Xiahan Sang

Bioinspired noncyclic transfer pathway electron donors for unprecedented hydrogen production

Bron
CCS chemistry - ISSN 2096-5745-5:6 (2023) p. 1470-1482
Auteur(s)
    Jing Liu, Chao Wang, Wenbei Yu, Heng Zhao, Zhi-Yi Hu, Fu Liu, Tawfique Hasan, Yu Li, Gustaaf Van Tendeloo, Can Li, Bao-Lian Su