Nieuwe inzichten in neuromodulatie 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Sacrale neuromodulatie is een minimaal invasieve behandeling voor verscheidene disfuncties in het kleine bekken. het werkingsmechanisme van deze behandeling is grotendeels onbekend. Dit project heeft als doel meer inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme om uiteindelijk patentselectie en uitkomst van de behandeling te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Standaardisatie van sacrale neuromodulatie. 15/08/2017 - 14/08/2019

Abstract

Sacrale neuromodulatie is een minimaal invasieve behandeling voor verscheidene disfuncties van organen in het kleine bekken. De huidige resultaten zijn ontgoochelend en variëren tussen 50-60%. Suboptimale patient selectie of suboptimale plaatsing van de electrodes kunnen mogelijk een deel hiervan verklaren. Dit onderzoek heeft als doel factoren bij lead plaatsing te differentiëren die de uitkomst kunnen verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar blaasgevoel. 22/08/2013 - 31/08/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wisselwerking lagere urinewegen en colo rectum. 15/11/2012 - 14/11/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Elektrische stroomvormen voor diagnose en behandeling van lagere urinewegen. 01/10/2006 - 30/09/2010

Abstract

Elektrische stroom toediening wordt gebruikt voor diagnose in de lagere urinewegen en voor behandeling van verschillende urologische gezondheidsproblemen. Vooral onderbroken gelijkstroom wordt toegepast met slechts gedeeltelijk succes. Wij onderzoeken de optimalisatie door het gebruik van andere stroomvormen die meer specifiek en fysiologisch zijn zowel voor elektrodiagnose als voor elektrotherapie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)