Nieuwe inzichten in neuromodulatie. 01/09/2021 - 31/07/2024

Abstract

Sacrale neuromodulatie is een minimaal invasieve behandeling voor verscheidene disfuncties in het kleine bekken. De voorbije jaren heeft de onderzoeksgroep een methode ontwikkelt om neurofysiologische metingen te doen tijdens plaatsing van een electrode voor sacrale neuromodulatie als tijdens de duur van de behandeling. Hierdoor zijn een aantal prognostische factoren geïdentificeerd. Het nieuwe onderzoek heeft als doel deze prognostische factoren verder te bestuderen om uiteindelijk patentselectie en uitkomst van de behandeling te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Nieuwe inzichten in neuromodulatie 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Sacrale neuromodulatie is een minimaal invasieve behandeling voor verscheidene disfuncties in het kleine bekken. het werkingsmechanisme van deze behandeling is grotendeels onbekend. Dit project heeft als doel meer inzicht te krijgen in het werkingsmechanisme om uiteindelijk patentselectie en uitkomst van de behandeling te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Standaardisatie van sacrale neuromodulatie. 15/08/2017 - 14/08/2019

Abstract

Sacrale neuromodulatie is een minimaal invasieve behandeling voor verscheidene disfuncties van organen in het kleine bekken. De huidige resultaten zijn ontgoochelend en variëren tussen 50-60%. Suboptimale patient selectie of suboptimale plaatsing van de electrodes kunnen mogelijk een deel hiervan verklaren. Dit onderzoek heeft als doel factoren bij lead plaatsing te differentiëren die de uitkomst kunnen verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek naar blaasgevoel. 22/08/2013 - 31/08/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Wisselwerking lagere urinewegen en colo rectum. 15/11/2012 - 14/11/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek naar de neurofysiologische interacties tussen de lagere urinewegen en het anorectum. 01/10/2008 - 30/09/2010

Abstract

Het doel van de studie is om verder neurofysiologisch inzicht te verwerven in de interacties tussen de lagere urinewegen en het anorectum aan de hand van dierexperimentele modellen die op punt staan in de laboratoria Urologie (Prof. Wyndaele) en Gastro-Enterologie (Prof. Pelckmans).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Elektrische stroomvormen voor diagnose en behandeling van lagere urinewegen. 01/10/2006 - 30/09/2010

Abstract

Elektrische stroom toediening wordt gebruikt voor diagnose in de lagere urinewegen en voor behandeling van verschillende urologische gezondheidsproblemen. Vooral onderbroken gelijkstroom wordt toegepast met slechts gedeeltelijk succes. Wij onderzoeken de optimalisatie door het gebruik van andere stroomvormen die meer specifiek en fysiologisch zijn zowel voor elektrodiagnose als voor elektrotherapie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject