Steve Paulussen

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Media, beleid en cultuur (MPC)

Expertise

  • Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de werking van de media, journalistieke praktijken, de kenmerken van het nieuws en veranderend nieuwsgebruik. Expertise in de Vlaamse mediasector, de digitalisering van de media, mediaconvergentie, werkvoorwaarden in de journalistiek, journalistiek en nieuwe media, sociale media en nieuwsproductie.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.