Onderzoeksgroep

Onderzoekscentrum Visuele Poëtica

Expertise

Specialisaties en interesses: - filmgeschiedenis, met een specifieke interesse voor de relaties tussen film en de beeldende kunsten en de filmische visualiseringen van landschap, stad en architectuur - kunstgeschiedenis van de 20ste en 21ste eeuw, met een specifieke interesse voor fotografie en laatmodernistische schilderkunst (o.a. het werk van Raoul De Keyser)

Lege Bladzijden. 08/10/2019 - 07/10/2023

Abstract

Vandaag diversifiëren grafisch ontwerpers gedurig hun praktijken door voor zichzelf opdrachten te formuleren en andere rollen op te nemen. Deze hybride ontwerpers laveren tussen functionaliteit (als ontwerper) en autonomie (als opdrachtgever van zichzelf). Toch maken hybride ontwerpers geen hybride ontwerpen. Hun praktijken zijn autonoom. Hun ontwerpen niet. Niet per definitie. Het project Empty Pages stelt het conventionele kunstboek, dat functioneel is, kunst representeert en ontsluit, tegenover het zogenaamde kunstenaarsboek, dat zijn functie als boek bevraagt, kunst presenteert en autonoom is als kunstobject. Zowel de representatie als de presentatie worden verwezenlijkt via ontwerpstrategieën. Kan dat onderscheid via ontwerp dan ook kantelen? Kan het conventionele kunstboek als ding tussen haar gebruikers staan, als gedeelde ontwerptool, als interface? Wat is daarin de rol van reproducties? Welke zijn de stilistische en esthetische mogelijkheden en beperkingen van reproducties? Kunnen de mechanische reproducties van Walter Benjamin ontworpen worden als de digitale reproducties van Boris Groys: als originele performances van onzichtbare originelen? Ten aanzien van deze vraagstellingen staat in het doctoraatsproject een productieve en hybride ontwerppraktijk als onderzoeksmethode: de wording van een uitgeverij als artistiek onderzoek naar (en een actualisatie van) het ontwerp van conventionele kunstboeken. De praktijk omvat vier luiken: Papers (catalogue, raisonné), Sheets (catalogue, imaginé), Folds (catalogue, pratiqué) en Pages (catalogue, publié).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Marcel Broodthaers en cinema. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

Dit project belicht de relaties tussen de Belgische kunstenaar Marcel Broodthaers (1924-1976 ) en film. Naast een overzicht en analyse van de films en film-installaties omvat dit project een studie van de vele referenties in Broodthaers' oeuvre en zijn geschriften naar de technologie, geschiedenis en voorgeschiedenis van film. Daarnaast situeert dit project Broodthaers's films in de context van eigentijdse tendensen in de experimentele cinema en in de context van de migratie van het medium film van de bioscoop naar het museum – een instituut dat Broodthaers in vraag stelde en deconstrueerde. Op deze wijze wil dit project tevens twee paradigma's, die zich ongeveer parallel ontwikkelden tijdens de late jaren 1960 en 1970, verbinden, vergelijken en onderzoeken: de praktijk van de zogenaamde "institutionele kritiek" (waarvan Broodthaers één van de protagonisten is) en de "apparatus theory" in film studies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)