Steven Jacobs

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Onderzoekscentrum Visuele Poëtica

Expertise

  • Specialisaties en interesses: - filmgeschiedenis, met een specifieke interesse voor de relaties tussen film en de beeldende kunsten en de filmische visualiseringen van landschap, stad en architectuur - kunstgeschiedenis van de 20ste en 21ste eeuw, met een specifieke interesse voor fotografie en laatmodernistische schilderkunst (o.a. het werk van Raoul De Keyser)

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.