Sylvie De Raedt

Sylvie De Raedt

Contact

Stadscampus
Gratiekapelstraat 10
2000 Antwerpen, BEL

Sylvie De Raedt is research manager van DigiTax, het onderzoeksexcellentiecentrum (Methusalem) dat onderzoek doet naar de uitdagingen en opportuniteiten van de digitalisatie voor belastingheffing. 

Zij is licentiaat in de rechten (faculteit Rechten - UGent, 1996, cum laude) en tevens geaggregeerde in het onderwijs van het recht (faculteit Rechten - UGent, 1996, magna cum laude). Tijdens haar stage aan de balie van Gent behaalde zij het diploma van master in tax law aan de Universiteit van Antwerpen in 1999 (magna cum laude). Zij werd doctor in de rechten (UGent) na het succesvol verdedigen van haar doctoraal proefschrift in 2017 over de draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie. 

In haar onderzoek focust zij vooral op de strijd tegen fiscale fraude, fiscale procedure en fiscale invordering. Meer recent heeft zij haar onderzoek georiënteerd naar onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak tussen fiscaal recht en fundamentele rechten, met inbegrip van het recht op de bescherming van de persoonsgegevens. 

Zij is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Fiscaal recht sinds 2006 en werd hoofdredacteur in 2014. Zij is ook lid van de redactie van het Nieuw Juridisch Weekblad, verantwoordelijk voor de tak fiscaal recht sinds 2002 (sinds 2019 samen met prof. dr. Bart Peeters) en is lid van Antwerp Tax Academy (interfacultair instituut voor multidisciplinair fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek) sinds 2015.

Sylvie was gastprofessor aan de Universiteit van Hasselt in 2018-2019 voor diverse opleidingsonderdelen in het fiscaal recht (vermogensfiscaliteit, btw en vennootschapsbelasting, fiscaal recht van de onderneming). Momenteel is zij nog steeds vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de universiteiten van Gent (verbonden aan zowel het instituut voor fiscaal recht als het onderzoekcentrum "recht en technology") en Hasselt.  

Sylvie doceert fiscaal strafrecht aan de Universiteit Antwerpen. 

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • docent

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser