Sylvie De Raedt is docent belastingrecht en onderzoeksmanager van DigiTax, het door Methusalem gefinancierde Centre of Excellence dat onderzoek doet naar de uitdagingen en kansen van digitalisering voor de fiscaliteit. Haar onderzoek betreft voornamelijk juridische vraagstukken in het kader van de strijd tegen belastingfraude, de fiscale procedure, fiscale transparantie en belastinginvordering en onderwerpen op het raakvlak van belastingrecht en grondrechten en gegevensbeschermingsrecht.