Meer genderperspectief in het fiscaal recht: een uitdaging en een opdracht

Bron
Recht en gender in België - 10 jaar later / Brems, E. [edit.]-p. 433-450
Auteur(s)

Wat zijn de juridische grenzen van een vermogenskadaster?

Bron
Patrimonium 2019 / Pintens, W. [edit.]; et al.-p. 303-325
Auteur(s)

Het inzagerecht op grond van de GDPR in fiscalibus: blij met een dode mus?

Bron
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219-562 (2019) p. 475-477
Auteur(s)

The impact of the GDPR for tax authorities

Bron
Revue du droit des technologies de l'information (Imprimé) - ISSN 1781-054X-66-67 (2018) p. 129-144
Auteur(s)

De draagwijdte van het recht op privéleven bij de informatie-inzameling door de fiscale administratie

Bron
Gent, Larcier, 2017,780 p.
Auteur(s)