Thierry Vanelslander (°1975) is professor aan het Departement Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen. Momenteel is hij vakcoördinator voor de vakken 'Haveneconomie en Bedrijfskunde' bij C-MAT, en 'Transportbedrijfseconomie' en 'Maritieme en Haveneconomie' bij de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. Zijn onderzoek richt zich op bedrijfseconomie in de haven- en maritieme sector, en in achterlandvervoer en stadslogistiek. Verder is hij voorzitter SIGA2 Maritime and Ports + topic area manager Transport Modes binnen WCTR, en voorzitter Freight & Logistics bij ETC.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academisch pers.

  • gewoon hoogleraar

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat