Onderzoeksgroep

Expertise

Onderzoek naar de validiteit, betrouwbaarheid en moeilijkheid van comparatief beoordelen voor het beoordelen van complexe vaardigheden (inclusief peer assessment). Onderzoek naar leren uit vergelijken.

Adviesverlening bij onderzoeksproject 'Loopbanen'. 01/07/2021 - 30/04/2022

Abstract

Als mensen het over carrières hebben, hebben ze het vaak over het maken van de juiste carrière keuze, het vinden van een geschikte job, en het hebben van een bepaalde zekerheid in hun functie. Carrièresucces wordt vaak gezien als het maken van promoties en loonsverhogingen. In dit project willen we een realistisch en eigentijds perspectief op carrières bieden. Duurzame loopbanen zijn een continu dynamisch proces waarbij mensen niet alleen gedreven worden door objectief succes, maar ook door vele vormen van subjectief succes. Het project focust zich op de volgende onderzoeksvragen: -Welke pistes naar objectief en subjectief loopbaansucces kunnen we ontrafelen? -Kunnen we verschillende trajecten onderscheiden naargelang het belang dat aan bepaalde carrièredoelen wordt gehecht? -Hoe zijn de verschillende elementen van een duurzame loopbaan in balans (geluk, gezondheid, productiviteit)? Welke factoren hebben een invloed op dit evenwicht? -Wat is de impact van loopbaanmobiliteit, inzetbaarheid en loopbaanmiddelen op duurzame loopbaantrajecten?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Een duik in de taakmoeilijkheid van comparatief beoordelen: het verband met beslissingskwaliteit en lage aligneerbaarheid. 01/04/2021 - 31/03/2022

Abstract

Comparatief beoordelen wordt in toenemende mate gebruikt om het werk van studenten te beoordelen in zowel het secundair als hoger onderwijs. Beoordelaars krijgen telkens twee werken voorgeschoteld en moeten aangeven welke van beide beter is. Onderzoek geeft aan dat comparatief beoordelen in sommige gevallen moeilijk is. Evidentie wijst eenduidig op de belemmerende rol van overeenkomstigheid (~similarity). Daarnaast blijkt ook dat de taakmoeilijkheid verschilt tussen beoordelaars. Inzicht met betrekking tot verschillende andere relevante aspecten van taakmoeilijkheid ontbreekt echter. Dit project focust op twee van deze aspecten: (1) de relatie tussen taakmoeilijkheid en de kwaliteit van de beslissingen die beoordelaars nemen en (2) de rol die moeilijk aligneerbare paren (~low alignability) hierin spelen. Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, zal gebruikt gemaakt worden van vier datasets waarvan drie reeds werden verzameld. Deze drie datasets focussen op de beoordeling van schrijven. De vierde dataset zal worden opgezet in een authentiek assessment rond presentatievaardigheden. Alle datasets bevatten naast de eigenlijke beoordelingen ook een verantwoording van de beslissing of feedback op de beoordeelde werken en informatie over de taakmoeilijkheid. De resultaten van dit project zullen meer inzicht bieden in de rol van lage aligneerbaarheid (~low alignability) in taakmoeilijkheid en een nieuwe onderzoekslijn initiëren door taakmoeilijkheid te linken aan beslissingskwaliteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject