Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoek situeert zich in Supply Chain en Operations Management en focust op het aligneren van het design en de planning van operaties van een industrieel bedrijf met zijn bedrijfsstrategie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met industriële contacten en de ANT/OR-onderzoeksgroep van het FBE departement Engineering Management. Het onderzoek is voornamelijk gericht op het ontwikkelen van nieuwe wiskundige modellen en oplossingsmethoden aan de hand van mathematisch programmeren, metaheuristieken en constraint programming. De gegevensinstanties zijn gebaseerd op realistische voorbeelden van industriële situaties. Het uiteindelijke doel is het bouwen van industriële beslissingsondersteunende tools met academische nauwkeurigheid. Twee hoofdthema's worden behandeld. Allereerst richten we ons op het strategisch ontwerp van (chemische) batch plants en streven we ernaar om eerdere, meestal op kosten gebaseerde modellen, te vervolledigen met moderne prestatiemaatstaven zoals betrouwbaarheid, reactievermogen en flexibiliteit van bedrijfsoperaties. Ten tweede wordt het strategisch ontwerp van e-commerce warehouses bestudeerd, waarbij dan weer de verschillende facetten van humane en geautomatiseerde operatoren worden geoptimaliseerd.

OR4Logistics. 01/01/2021 - 31/12/2025

Abstract

Deze WOG brengt een groot netwerk samen van gerenommeerde deskundigen in de OR gemeenschap die werken aan real-world logistieke optimalisatie problemen. Door kennis te delen kunnen we bijdragen aan het dichten van de kloof tussen onderzoek en praktijk en een significante impact hebben op de efficiëntie en duurzaamheid van de logistieke sector. Toepassingen sturen onderzoek en vereisen vaak het oplossen van steeds grotere en complexere modellen van real-world optimalisatieproblemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Ontwerp van productiesites met betrekking tot betrouwbare en responsieve levertermijnen in de chemische batch industrie. 01/01/2019 - 31/12/2022

Abstract

In het verleden werd de design van productiesites voornamelijk gebaseerd op het optimaliseren van kapitaal- en operationele kosten. In het huidige supply chain landschap zijn responsieve levertijden en betrouwbare leveringen echter even belangrijke strategische objectieven. Het doel van dit project is om de indicatoren "responsiviteit" en "betrouwbaarheid" op te nemen in de mathematische modellen voor het strategisch design van chemische batch productieplants. Dergelijk strategisch designbepaalt zowel de plantconfiguratie (aantal en grootte van equipment), als de grootte van de productiebatches voor de verschillende producten én de optimale productieplanningsstrategie. Afhankelijk van de productieomgeving (make-to-order of make-to-stock), werkingsmodus (cyclisch of niet-cyclisch) en ontwerpopties (parallelle apparatuur, speciale en tijdelijke opslagtanks of parallelle productielijnen), zullen verschillende optimalisatiemodellen worden opgesteld. In eerste instantie zullen kleinere design modellen oplost worden met exacte mathematische programmeertechnieken. Voor problemen op ware grootte zullen efficiënte meta- en matheuristieken worden ontwikkeld. Tenslotte zal bepaald worden welk model best gebruikt wordt bij specifieke sector- of bedrijfsomstandigheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Algorithmes voor het bepalen van optimale routes van voertuigen in geautomatiseerde magazijnomgevingen. 01/10/2018 - 30/09/2022

Abstract

De operationele planning van vorkliften en automatische gestuurde voertuigen (AGV's) voor op- en aflaadactiviteiten in magazijnen, gebeurt vandaag meestal manueel of met behulp van eenvoudige heuristieken. Er is weinig onderzoek uitgevoerd naar het optimaal plannen van de routes van deze voertuigen. Nochtans is het plannen van routes in een magazijnomgeving, mathematisch gedeeltelijk gelijkaardig aan de rittenplanning van wegvoertuigen, waarvoor wel een rijke onderzoeksliteratuur bestaat die een brede waaier aan probleemvarianten beschrijft, alsook geavanceerde algoritmes om deze op te lossen. De innovatie van dit project zit in het feit dat dit een van de allereerste pogingen is om de raakpunten tussen beide onderzoeksdomeinen te bestuderen om aldus de state-of-the-art in de operationele planning binnen magazijnen te verbeteren. We richten ons op een specifiek rittenplanningsprobleem (het full-truckload pickup and delivery problem) dat nooit eerder binnen de context van een magazijn bestudeerd is, selecteren de beste algoritmes voor dit probleem uit de literatuur, en passen deze aan voor de specifieke vereisten en beperkingen van AGV's in een magazijnomgeving. We zijn de eerste om deze aanpak te gebruiken. Het beter oplossen van het resulterende probleem, dat we het transport request scheduling problem (TRSP) genoemd hebben, zal magazijnbeheerders en softwareontwikkelaars van Warehouse Management Systemen helpen om AGV-operaties op een succesvolle manier te plannen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Optimalisatie van het design van een batch productiebedrijf: wiskundige modellen en algoritmes voor strategische beslissingsondersteuning 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

In dit project onderzoeken we de impact van supply chain strategie op het design van chemische multi-product batch productieplants. De design van zulke plants omvat zowel het aantal en grootte van het equipment, als de tactische richtlijnen voor productieplanning. In het bestaande onderzoek naar plant design, worden de vereisten gesteld door de supply chain strategie van het bedrijf nog nauwelijks geintegreerd. Het doel van dit onderzoek is om wiskundig modellen en heuristische oplossingsmethoden te ontwikkelen voor dit multi-objectieve optimalisatieprobleem, en om de resultaten te vertalen in richtlijnen voor plant design, ter ondersteuning van industriële besluitvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Optimalisatie van het design van een batch productiebedrijf: wiskundige modellen en algoritmes voor tactische beslissingsondersteuning. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

Dit onderzoeksproject richt zich op de impact van de supply chain strategie op het design van chemische productieplants. De design van deze zulke batch plants omvat de plantconfiguratie, de keuze, aantal en grootte van het equipment, én de lay-out van het pijplijnnetwerk . Hoewel zeer verweven, integreert het huidig onderzoek naar plant design nauwelijks de requirements komende uit bepaalde supply chain strategieën. Het doel van dit onderzoek is om geleidelijk aan een wiskundig model en een heuristische oplossingsmethode te ontwikkelen voor dit multi-objectieve optimalisatie probleem en om de resultaten in begrijpelijke richtlijnen voor plant design te vertalen ter ondersteuning van industriële besluitvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject