Vincent Donche is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Universiteit Antwerpen. In de onderzoeksgroep EduBROn verricht hij onderzoek op het terrein van leren en instructie, hoger onderwijs en hiermee verbonden meetvraagstukken. Hij is promotor van afgelopen en lopend doctoraal onderzoek in onderwijswetenschappen. In het bijzonder onderzoek naar individuele verschillen in en ontwikkeling van leren en motivatie, transities naar en in het hoger onderwijs, effecten van leeromgevingen, en meetmethoden (survey, eye-tracking en comparatief beoordelen). Hij verzorgt onderwijs in het domein van onderzoeksmethoden (kwantitatief & kwalitatief onderzoek). Hij is (onder)voorzitter van de masteropleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen en actief op diverse terreinen van academische dienstverlening.