2022-2023

Taal, cognitie en cultuur

Taal, cognitie en cultuur
Studiegidsnr:
1002FLWMPC

Franse taalkunde 1

Franse taalkunde 1
Studiegidsnr:
1103FLWTLF

Taal tussen natuur en cultuur

Taal tussen natuur en cultuur
Studiegidsnr:
1118FLWTLA

Moderne taalkundige theorieën en grammatica's

Moderne taalkundige theorieën en grammatica's
Studiegidsnr:
2016FLWTLF

2021-2022

Taal, cognitie en cultuur

Taal, cognitie en cultuur
Studiegidsnr:
1002FLWMPC

Taal tussen natuur en cultuur

Taal tussen natuur en cultuur
Studiegidsnr:
1118FLWTLA

Hoe woorden werelden maken

Hoe woorden werelden maken
Studiegidsnr:
1123FLWTLA

Moderne taalkundige theorieën en grammatica's

Moderne taalkundige theorieën en grammatica's
Studiegidsnr:
2016FLWTLF

2020-2021

Taal, cognitie en cultuur

Taal, cognitie en cultuur
Studiegidsnr:
1002FLWMPC

Babel: Inleiding tot de taal-, vertaal- en literatuurwetenschap

Babel: Inleiding tot de taal-, vertaal- en literatuurwetenschap
Studiegidsnr:
1101FLWTLA

Moderne taalkundige theorieën en grammatica's

Moderne taalkundige theorieën en grammatica's
Studiegidsnr:
2016FLWTLF

Lexicale semantiek

Lexicale semantiek
Studiegidsnr:
2023FLWTAA