Onderzoek

Onderzoeksgroep

Grammar and Pragmatics
Communicatie voor Academische en Professionele doeleinden (C-APP)

Expertise

  • Hoe kunnen taalgebruikers een representatie van de wereld (of andere, onder andere fictieve, werelden) creëren in en door hun taalgebruik? Hoe kunnen ze verwijzen naar elementen in de wereld (of in andere, mogelijk fictieve werelden) ? Hoe kunnen ze daarover communiceren? Dat zijn de centrale thema’s van mijn onderzoek. Om op die vragen antwoorden te vinden, doe ik of (vooral wat (iv) betreft) ontwikkel ik meer specifiek onderzoek over : (i) de betekenis en het gebruik van uitdrukkingen die bijdragen aan de verwijzing of (zoals ik het liever noem) de constitutie van de wereld (of fictieve werelden) : - (in hoofdzaak) Franse bepaalde lidwoorden en demonstratieven - (in hoofdzaak) Franse markeerders van tijd, aspect en wijs - (in hoofdzaak) Franse ruimtelijke voorzetsels (ii) Theorieën over betekenis en referentie en over de relatie tussen de twee, en meer in het bijzonder cognitieve en semantische/pragmatische theorieën over - de “flexibiliteit” van betekenis - metaforen - implicaturen (iii) de historische (of diachrone) ontwikkeling van de uitdrukkingen vermeld onder (i) onder andere in het kader van opvattingen over grammaticalisatieprocessen en historische semantiek (Blank, Koch, Geeraerts, enz.) (iv) meer concrete toepassingen van een aantal van die theorieën, onder andere in studies over - het framen van allerlei boodschappen (o.a. door metaforen) - contextualisering en intertextualiteit - de mogelijke toepassing van (cognitieve/gebruiksgebaseerde) taalkunde voor taalonderwijs

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.