Wouter Vandenhole

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Recht en Ontwikkeling
Overheid en Recht

Expertise

  • Wouter Vandenhole doet onderzoek op het domein van de mensenrechten en recht-en-ontwikkeling. Zijn onderzoeksinteresses zijn onder meer kinderrechten; mensenrechten, in het bijzonder sociaaleconomische mensenrechten; en de verhouding tussen het recht van de mensenrechten en ontwikkeling. Hij werkt al een aantal jaren op het thema van transnationale mensenrechtenverplichtingen, dat zijn mensenrechtenverplichtingen voor nieuwe plichtendragers, zoals bedrijven. Recent is hij gestart met het onderzoek naar de conceptuele implicaties van duurzame ontwikkeling voor het recht van de mensenrechten, met bijzondere aandacht voor het verdelingsvraagstuk.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.