Deze pagina geeft een overzicht van de open data sets over collecties beheerd door partnerinstellingen van Anet.

Bibliotheek KMSKA - Veilingcatalogi

De bibliotheek van het KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen) bewaart en beheert een erfgoedcollectie van ca. 4.850 veilingcatalogi gedateerd tussen 1735 en 1945. Ongeveer de helft hiervan bevat ook handgeschreven notities met prijzen, al dan niet met namen van kopers. Dit is unieke informatie voor het herkomstonderzoek bij kunstwerken. De oorspronkelijke collectie staat beschreven in het Répertoire des catalogues de ventes publiques intéressant l’art ou la curiosité van Frits Lugt (1938-1987, hier online). De beschrijvingen zijn ook sinds 2015 raadpleegbaar in de online bibliotheekcatalogus van Anet. De metadata bevatten niet alleen de catalogusgegevens, maar ook alle beschikbare informatie over de veiling als gebeurtenis en waar mogelijk ook het unieke Lugt-nummer.

Omvang
4.850 records
Update frequentie
Versie 3 okt 2023
Download
Formaat
MARC xml
Meer info
“Op zoek naar de pedigree”, door Ingrid De Pourcq, in Zaal Z (KMSKA) nr. 29 (2019), p. 19-22
Contact
Creative Commons
Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC-BY beschikbaar gesteld. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden. De juiste bronvermelding daarbij is: KMSKA bibliotheek, Erfgoedcollectie.
Feedback
Graag vernemen we voor welke toepassingen of doeleinden deze data (her)gebruikt worden.

Bibliotheek UAntwerpen - Collectie Thijs - Devotioneel drukwerk

Collectie devotioneel drukwerk (devotieprenten en -teksten) van de 17de tot de 20ste eeuw verzameld door historicus prof. dr. Alfons K.L. Thijs van de UAntwerpen. De Universiteitsbibliotheek Antwerpen kocht deze selectie en gaf ze in langdurige bewaargeving aan de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, waar ze in de leeszaal kunnen geraadpleegd worden.

Omvang 1096 records
Update frequentie Maandelijks
Download https://anet.be/opendata/uact/uact.xml
Formaat Dublin Core XML
Meer info https://www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/collecties/bijzondere-collecties/collectie/collectie-thijs/
Contact Tom Deneire
Creative Commons Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC-BY beschikbaar gesteld en de afbeeldingen zijn publiek domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden. De juiste bronvermelding daarbij is: Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Bijzondere Collecties.
Feedback Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld.

Bibliotheek UAntwerpen - Prentenkabinet

Collectie van ongeveer 1500 prenten in verschillende technieken, alsook andere objecten over Antwerpen tussen de 15de en de 21ste eeuw.

Omvang 1474 records
Update frequentie Maandelijks
Download https://anet.be/opendata/uapr/uapr.xml
Formaat Dublin Core XML
Meer info https://www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/collecties/bijzondere-collecties/collectie/prentenkabinet/
Contact Tom Deneire
Creative Commons Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC-BY beschikbaar gesteld en de afbeeldingen zijn publiek domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden. De juiste bronvermelding daarbij is: Universiteitsbibliotheek Antwerpen, Bijzondere Collecties.
Feedback Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld.

Rubenianum, Stad Antwerpen - Collectie Ludwig Burchard

Documentatiemappen, notitieboekjes, agenda’s, adresboekjes en agenda’s op de briefwisseling van Ludwig Burchard. Deze stukken maken deel uit van de collectie Ludwig Burchard die in 1962-63 geschonken werd aan de Stad Antwerpen. Ze bevatten informatie die Burchard doorheen zijn leven verzamelde over de kunstwerken van Peter Paul Rubens en bieden ook een blik op het dagelijkse leven van de onderzoeker, de contacten met zijn netwerk, de reizen die hij maakte en de collecties die hij bezocht. De documentatie vormt tot op de dag van vandaag de basis voor de publicatie van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard.

Omvang 3956 records
Update frequentie Maandelijks
Download https://anet.be/opendata/rub/rubdoc.xml
https://anet.be/opendata/rub/rubhs.xml
Formaat Dublin Core XML
Meer info https://www.rubenianum.be/nl/pagina/collectie-ludwig-burchard
Contact Lieneke Nijkamp
Creative Commons Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC-BY beschikbaar gesteld en de afbeeldingen zijn publiek domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden. De juiste bronvermelding daarbij is: Rubenianum, Antwerpen, Collectie Ludwig Burchard.
Feedback Graag vernemen we welke toepassingen er met de data zijn ontwikkeld.

Rubenianum, Stad Antwerpen - Veilingcatalogi

Het Rubenianum beheert een collectie van meer dan 28.000 moderne veilingcatalogi van veilinghuizen over de hele wereld. Meer informatie: https://www.rubenianum.be/nl/pagina/veilingcatalogi
Deze collectie is na een gericht registratieproject volledig monografisch ontsloten. Meer informatie: https://www.rubenianum.be/nl/pagina/project-veilingcatalogi
Het Rubenianum deelt de beschrijvingen van deze catalogi graag met partners buiten het Anet-netwerk: voor deze Open data set is gekozen voor het MARC xml-formaat. De specifieke metadata over de veiling zelf – locatie, data, salescode - worden weggeschreven onder tag 988.

Omvang
27.531 records
Update frequentie
Versie 8 maart 2022
Download
Formaat
MARC xml
Het Rubenianum beheert een collectie van ca. 28.000 veilingcatalogi gepubliceerd vanaf 1744 tot nu door veilinghuizen over de hele wereld.
Zie: https://www.rubenianum.be/nl/pagina/veilingcatalogi
Begin 2015 vatte een vijfjarenproject aan om de volledige collectie op stukniveau te ontsluiten.
Meer info
Zie: https://www.rubenianum.be/nl/pagina/project-veilingcatalogi-2015-2019
Het Rubenianum wil deze data niet enkel delen met de partners in het Anet-netwerk en biedt deze beschrijvingen open data aan in MARC xml formaat. De specifieke metadata over de veiling zelf – locatie, data, salescode - worden weggeschreven onder tag 988.
Contact

Creative Commons
Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC-BY beschikbaar gesteld en de afbeeldingen zijn publiek domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden. De juiste bronvermelding daarbij is: Rubenianum, Antwerpen.
Zie: https://www.antwerpen.be/info/5c9c967180779f42723823c9/gratis-open-data-licentie
Feedback
Graag vernemen we in welke omgevingen deze data gebruikt worden.

Rubenianum, Stad Antwerpen - Collectie Fritz Grossmann

Documentatiemappen over het oeuvre van Pieter Bruegel de Oude, onderdeel van het onderzoeksarchief van kunsthistoricus en Bruegelspecialist Fritz Grossmann (1902 – 1984). De stukken zijn geordend per kunstwerk of thema en bestaan grotendeels uit notities, beeldmateriaal, briefwisseling en bibliografische referenties. Ze werden in detail beschreven, met vermelding van persoonsnamen en onderwerpstrefwoorden die aan bod komen, en in sommige gevallen ook (gedeeltelijk) getranscribeerd.

Omvang 5354 records
Update frequentie Maandelijks
Download https://anet.be/opendata/rub/rubgr.xml
Formaat Dublin Core XML
Meer info Zie: https://www.rubenianum.be/nl/pagina/collectie-fritz-grossmann
Contact Lieneke Nijkamp
Creative Commons Alle objectbeschrijvingen (metadata) worden onder CC-BY beschikbaar gesteld en de afbeeldingen zijn publiek domein. Dit houdt in dat de data zonder toestemming mogen worden gekopieerd, veranderd, verspreid en uitgevoerd. De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden. De juiste bronvermelding daarbij is: Rubenianum, Antwerpen, Collectie Fritz Grossmann.
Feedback Graag vernemen we welke toepassingen er met deze data zijn ontwikkeld.

Vlaamse Erfgoedbibliotheken - Abraham. Catalogus van Belgische kranten

Abraham. Catalogus van Belgische kranten is de over­koepelende catalogus van Belgische kranten in biblio­theken en erfgoed­instellingen in Vlaanderen en Brussel. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontwikkelt de database in samenwerking met erfgoedbibliotheken en andere bewaarinstellingen met krantencollecties. De beschrijvingen zijn gebaseerd op gegevens uit de catalogi en inventarissen van de betrokken instellingen. De onlinecatalogus is te vinden op krantencatalogus.be.

Omvang >7.900 records / >17.500 holdings
Update frequentie Wekelijks
Download https://anet.be/opendata/abraham/abraham_marc.xml.gz
  https://anet.be/opendata/abraham/abraham_cat.xml.gz
  https://anet.be/opendata/abraham/abraham.sqlite.gz
Formaten MARCXML
CATXML (Brocade Library Services)
SQLite
Meer info Zie http://data.krantencatalogus.be
Contact abraham@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Creative Commons Alle metadata zijn vrij van bekende auteursrechtaanspraken. U mag de data dus zonder toestemming verspreiden en gebruiken. We vragen om deze bronvermelding op te nemen in werken die gebruik maken van de gegevens: ‘Abraham. Catalogus van Belgische kranten. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheken. krantencatalogus.be’. Bij de afzonderlijke records vragen we om het Abraham-recordnummer of de permalink te vermelden.
Feedback Graag vernemen we voor welke toepassingen deze data zijn gebruikt.

 

 

 

 

 

Vlaamse Erfgoedbibliotheken - STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek

STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek is de retrospectieve bibliografie van de drukpersproductie in Vlaanderen tot 1801. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontwikkelt de database in samenwerking met erfgoedbibliotheken en andere bewaarinstellingen met collecties oude drukken. De beschrijvingen in STCV zijn gebaseerd op een gedegen methode voor analytische bibliografie van het oude boek en worden gemaakt op basis van bewaard gebleven exemplaren. Alle beschrijvingen worden gecontroleerd door een tweede bibliograaf en zijn dus zeer accuraat. De onlinecatalogus is te vinden op stcv.be.

Omvang >25.000 records / >49.000 holdings
Update frequentie Maandelijks
Download https://anet.be/opendata/stcv/stcv_marc.xml.gz
  https://anet.be/opendata/stcv/stcv_cat.xml.gz
  https://anet.be/opendata/stcv/stcv.sqlite.gz
Formaten MARCXML
CATXML (Brocade Library Services)
SQLite
Meer info Zie http://data.stcv.be
Contact stcv@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be
Creative Commons Alle metadata (inclusief de illustraties) zijn vrij van bekende auteursrechtaanspraken. U mag de data dus zonder toestemming verspreiden en gebruiken. We vragen om deze bronvermelding op te nemen in werken die gebruik maken van de gegevens: ‘STCV. De bibliografie van het handgedrukte boek. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheken. stcv.be’. Bij de afzonderlijke records vragen we om het STCV-recordnummer of de permalink te vermelden.
Feedback Graag vernemen we voor welke toepassingen deze data zijn gebruikt.

 

 

Vlaamse Erfgoedbibliotheken - IMPRESSVM. De wieg van de Vlaamse boekdrukkunst.

Het project IMPRESSVM registreert de in Vlaanderen gedrukte incunabelen − boeken gedrukt vóór 1501 − op basis van een gestandaardiseerd model. De beschrijvingsmethode voor incunabelen is gebaseerd op het STCV-model, internationale standaarden en de recentste wetenschappelijke inzichten. De beschrijvingen worden ter beschikking gesteld in de Impressvm-databank (subset STCV). De IMPRESSVM-beschrijvingen bevatten naast editie-informatie ook exemplaarinformatie. Deze exemplaarinformatie in de IMPRESSVM-databank zijn dus enkel beschikbaar voor de subset incunabelen uit STCV.

Omvang
> 700 records
Update frequentie
Maandelijks
Download
Formaten
SQLite
Meer info
Contact
Creative Commons
Alle metadata (inclusief de illustraties) zijn vrij van bekende auteursrechtaanspraken. U mag de data dus zonder toestemming verspreiden en gebruiken. We vragen om deze bronvermelding op te nemen in werken die gebruik maken van de gegevens: ‘IMPRESSVM. De wieg van de Vlaamse boekdrukkunst. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheken. stcv.be/impressvm’. Bij de afzonderlijke records vragen we om het  IMPRESSVM-recordnummer of de permalink te vermelden.
Feedback
Graag vernemen we voor welke toepassingen deze data zijn gebruikt.