Over Anet

Anet is het netwerk van een twintigtal wetenschappelijke bibliotheken in de regio Antwerpen en Limburg. Al deze bibliotheken maken gebruik van Brocade Library Services (kortweg Brocade) als bibliotheeksysteem. Brocade is een volledig geïntegreerd en web-gebaseerd systeem, ontwikkeld door de Universiteit Antwerpen sinds 1998. De ontwikkeling en de commerciële ontplooiing van Brocade gebeurt in samenwerking met CIPAL en CiBLiS. De catalogus van het Anet netwerk telt circa 2.500.000 records.

Andere diensten die Anet verleent zijn onder andere Agrippa, de databank van het Letterenhuis en Impala, het Belgische elektronische document bestelsysteem.