Over de apotheekstage

Het doel van de apotheekstage is de studenten voor te bereiden op een verantwoorde beroepsuitoefening door hun kennis en competenties verworven tijdens de eerste vier jaar van hun opleiding Farmaceutische Wetenschappen onder leiding van de stagemeester toe te passen in de praktijk in een voor het publiek opengestelde officina en/of in een ziekenhuisapotheek.

De studenten dienen de verschillende aspecten van het beroep van apotheker kritisch te benaderen. Dit houdt in: het afleveren van geneesmiddelen (voorschriftplichtige en zelfzorg), het verstrekken van advies aan patiënten, alsook galenische bereidingen (protocols, bereidingswijze, verpakking, beheer van grondstoffen) en administratieve taken (waaronder verdoving, tarificatie). Ze moeten eveneens stageopdrachten vervullen (bijv. de bespreking van een medicatiehistoriek). Tijdens drie contactmomenten met stagebegeleiders wordt de evolutie van de kennis en vaardigheden van de stagiair opgevolgd. De stagemeester wordt op de hoogte gebracht van het verloop en waarvoor extra aandacht tijdens het vervolg van de stage vereist is. De eindevaluatie van de stage gebeurt tijdens het stage-examen.