Opbouw stagejaar

De apotheekstage vindt plaats in het 2e masterjaar. Afhankelijk van de studieresultaten en de richting, start de apotheekstage in juli, september, januari of februari.

Gedurende de apotheekstage zal de stagiair een aantal opdrachten krijgen, waaronder formatieve toetsing van de apotheekstage in de vaardighedenapotheek op de campus en het bespreken van een medicatiehistoriek van een patiënt met gezamenlijke nabespreking in samenwerking met de stagemeesters, alumnivereniging (Farmant) en beroepsvereniging.

Elke stagiair volgt (al dan niet via streaming) een aantal verplichte lessen tijdens de apotheekstage:

  • Medicatiehistorieken: 6 avonden
  • Formatieve toetsing in vaardighedenapotheek: 3 x ½ dag
  • Opdracht i.v.m. interprofessionele samenwerking: 2 x ½ dag (≠IPSIG)
  • Stagedagen van de beroepsvereniging: 5 dagen en 1 avond
  • Keuzevakken (wanneer van toepassing)