Word stagemeester

Wij appreciëren ten zeerst dat je overweegt om stagemeester worden! Om stagemeester te kunnen zijn, gelden een aantal beroepsgebonden, inhoudelijke en materiële basisvoorwaarden waaraan je moet voldoen.

De stagemeester speelt een belangrijke rol in de praktische opleiding van de stagiair. Dit omvat verschillende aspecten van het beroep van apotheker en het ontwikkelen van de vereiste attitude en kritische ingesteldheid. De stagemeester geeft aan de stagiair de mogelijkheid om ruime beroepservaring op te doen en begeleidt hem/haar hierbij, zowel praktisch als wetenschappelijk. De stagemeester is de apotheker die in de stageapotheek de opleiding en begeleiding van de stagiair op zich neemt. Adjunct-apothekers kunnen dus ook aanvaard worden. Toestemming van de provisor is in dit geval verplicht.