De stage

De student kan zijn/haar apotheekstage starten na geslaagd te zijn in het 3de bachelorjaar, mits te voldoen aan de regels van de volgtijdelijkheid en mits de goedkeuring van de stagecommissie. De officiële apotheekstage begint evenwel na de examens van de 1stezittijd van het 1ste masterjaar. Apotheekstage tijdens de zomervakantie na het 3de bachelorjaar is enkel te beschouwen als een nuttige kennismaking met de officina of ziekenhuis, maar maakt geen deel uit van de officiële apotheekstage.

Combinatietraject

De apotheekstage duurt minstens 26 weken. Studenten kunnen op één plaats stage lopen, maar kunnen ook kiezen voor een combinatietraject:

  • Combinatie van twee officina apotheken in België;
  • Combinatie met stage in een ziekenhuis (maximaal 13 weken);
  • Combinatie met stage in het buitenland (officina, maximaal 13 weken);
  • Combinatie met stage in het buitenland (ziekenhuis, maximaal 13 weken).

Verschil stagejaar Farmaceutische Zorg en Geneesmiddelenontwikkeling

Farmaceutische Zorg:

Studenten met optie farmaceutische zorg starten, mits ze voldoen aan de volgtijdelijkheid en goedkeuring van de stagecommissie, in juli, september of februari met de apotheekstage.

Geneesmiddelenontwikkeling:

Studenten met optie geneesmiddelontwikkeling starten, mits ze voldoen aan de volgtijdelijkheid en goedkeuring van de stagecommissie, in juli of januari met de apotheekstage. Alle studenten starten in september met de masterproef. Deze duurt minstens 13 weken.