Intakeprocedure

De hele procedure van het kiezen en vastleggen van een stageplaats begint vanaf maart in het 3e bachelorjaar en moet afgerond zijn tegen 1 december van het 1e masterjaar. De kandidaat-stagemeester vult hierbij verschillende documenten in, waaronder de 'Aanvraag tot aanvaarding van de stagemeester' en de 'Aanvraag tot onbezoldigd werknemer van de Universiteit Antwerpen'. Het secretariaat maakt de aanvraag tot aanvaarding over aan de Orde der Apothekers en het FAGG. Het resultaat wordt idealiter ten laatste in april meegedeeld aan de student en kandidaat-stagemeester. Pas na goedkeuring kan de kandidaat-stagemeester worden aanvaard als onbezoldigd werknemer van de Universiteit Antwerpen en hiermee toegang krijgen tot o.m. Blackboard.