Bespreking medicatiehistorieken

Studenten-stagiairs presenteren een complexe medicatiehistoriek van een bepaalde patiënt die ze gedurende zes weken bestudeerd hebben.

De besprekingen vinden plaats op (telkens van 20 tot 22u30 in gebouw O, lokaal 0.5 op campus Drie Eiken):

  • Donderdag 27 september 2018
  • Donderdag 18 oktober 2018
  • Donderdag 8 november 2018
  • Donderdag 29 november 2018
  • Donderdag 20 december 2018
  • Donderdag 10 januari 2019

Elke stagemeester volgt minstens twee van de zes besprekingen. Deze kunnen live gevolgd worden of via streaming.

Deze besprekingen worden mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met onze stagemeesters, onze alumnivereniging (Farmant) en de beroepsvereniging Koninklijke Apothekersvereninging van Antwerpen, KAVA.

Apothekers (ook stagemeesters) moeten zich verplicht inschrijven via KAVA.