Bespreking medicatiehistorieken

Studenten-stagiairs presenteren een complexe medicatiehistoriek van een bepaalde patiënt die ze gedurende drie weken bestudeerd hebben.

kunnen volgen. Elke stagebegeleider volgt idealiter minstens twee van de zes besprekingen.

De nabesprekingen vinden plaats op (telkens van 20 tot 22u30 in gebouw O, lokaal O.05 of gebouw Q, lokaal Q.001 op campus Drie Eiken):

  • Donderdag 4 november 2021
  • Donderdag 25 november 2021
  • Donderdag 16 december 2021
  • Donderdag 10 maart 2022
  • Donderdag 31 maart 2022
  • Donderdag 21 april 2022

Deze besprekingen worden mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met onze stagemeesters, onze alumnivereniging (Farmant) en de beroepsvereniging Koninklijke Apothekersvereninging van Antwerpen, KAVA.

Apothekers (ook stagebegeleiders) moeten zich verplicht inschrijven via KAVA, dit geldt ook bij een online-deelname.