Archief en Erfgoed

Geïntegreerde erfgoedwerking in de praktijk

Het Universiteitsarchief en de afdeling Bijzondere Collecties dragen zorg voor rijke en gevarieerde erfgoedcollecties. Ze werken nauw samen en delen hun expertise.

Doelstelling & doelgroep

Als erfgoedzorgers hebben we vijf basistaken: het verwerven, bewaren, ontsluiten, beschikbaar stellen en valoriseren van de collecties. Het is ons doel om het 'geheugen van de Universiteit Antwerpen' in kaart te brengen; een werk dat nog lang niet af is. De gehele universitaire gemeenschap vormt onze belangrijkste doelgroep. We doen ons best om collecties toegankelijk te maken en te duiden, om onderzoek te faciliteren en we voeren een actief verzamelbeleid (m.b.t. het archief en het academisch erfgoed).

Ben je benieuwd naar onze werking en wil je ook een blik achter de schermen zien? Volg ons dan op Instagram. Of lees hieronder alvast meer over onze vier afdelingen.