Archief en Erfgoed

Een gevarieerde collectie

De afdeling Bijzondere Collecties (Universiteitsbibliotheek) beheert drie erfgoedtypen:

  • Preciosa. Deze collectie vormt een belangrijk onderdeel van de 'oude' geschiedenis van de universiteit. Ex-librissen en etiketten met oude signaturen verwijzen naar het 'Institut Saint-Ignace' uit 1852, een rechtstreekse voorloper van de Universiteit Antwerpen. Hiertoe behoren manuscripten en oude drukken (van voor 1830), kaarten en atlassen, moderne handschriften en een Prentenkabinet met ruim duizend historische prenten, hoofdzakelijk over de iconografie van Antwerpen. 
  • Kunst op de Campus. Sinds de jaren '70 verzamelen RUCA, UFSIA en UIA - voorlopers van wat nu de eengemaakte Universiteit Antwerpen is - kunst. De collectie omvat schilderijen, prenten, sculpturen en andere kunstvormen. De missie van de (toen nog drie verschillende) universiteiten bestond en bestaat erin om kunst te integreren in de universitaire omgeving, te midden van studenten en personeel. 
  • Academisch Erfgoed. De derde pijler binnen de erfgoedwerking betreft alle objecten die te maken hebben (gehad) met de onderwijs- en onderzoekspraktijk aan deze universiteit, haar voorlopers en hogescholen. Deze werking is nog vrij jong. Naast een professioneel beleid rond inventarisatie en ontsluiting wordt ernaar gestreefd om objecten een betekenisvolle plaats te geven in de faculteiten waar ze thuis horen. 

In 2017 werd het Universiteitsarchief opgericht. De archiefdienst staat in voor het beheer van 

  • historische archieven van de Universiteit Antwerpen en haar voorgangers
  • archieven van academici, onderzoeksgroepen, studentenverenigingen, andere personen/organisaties met een link naar de universiteit

Daarnaast ondersteunt deze dienst het informatie- en archiefbeheer bij de universitaire faculteiten en diensten. 

Geïntegreerde erfgoedwerking in de praktijk

Samenwerking

Het Universiteitsarchief en de afdeling Bijzondere Collecties dragen zorg voor rijke en gevarieerde erfgoedcollecties. Ze werken nauw samen en delen hun expertise. Ben je benieuwd naar onze werking en wil je ook een blik achter de schermen zien? Volg ons dan op Instagram. Of lees hier alvast meer over onze vier afdelingen: 

Heritage.Uantwerpen op Instagram

Doelstelling & Doelgroep

Als erfgoedzorgers hebben we vijf basistaken: het verwerven, bewaren, ontsluiten, beschikbaar stellen en valoriseren van de collecties. Het is ons doel om het 'geheugen van de Universiteit Antwerpen' in kaart te brengen; een werk dat nog lang niet af is. De gehele universitaire gemeenschap vormt onze belangrijkste doelgroep. We doen ons best om collecties toegankelijk te maken en te duiden, om onderzoek te faciliteren en we houden een actief verzamelbeleid (m.b.t. het archief en het academisch erfgoed).