Werking

De Universiteitsbibliotheek beheert het kunstpatrimonium van de universiteit. In de jaren '70 begon men met het verzamelen van schilderijen, prenten, sculpturen en andere kunstvormen. De missie van de (toen nog drie verschillende) universiteiten bestond en bestaat erin kunst te integreren in de universitaire omgeving, dicht bij studenten en personeel. Een expertencommissie adviseert bij aankopen. 

De afdeling Bijzondere Collecties verzorgt het professionele beheer van deze - over de verschillende campussen verspreide - collectie, werkt aan de registratie van de collectie en bouwt samen met Anet een online databank. 

In overleg met Rubi en het Departement Communicatie wordt de valorisatie van dit kunstpatrimonium verder uitgebouwd.