Werking

Het Universiteitsarchief (UArchief) is het geheugen van de universiteit. We bewaren de historische archieven van de Universiteit Antwerpen en haar voorgangers (Handelshogescholen, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen, Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen, Universitaire Instellen Antwerpen,…). Ook archieven van academici, onderzoeksgroepen, studentenverenigingen of andere personen/organisaties met een link naar de universiteit hebben hier hun plaats.

We ondersteunen het archiefbeheer bij de universitaire faculteiten en diensten. De universiteit streeft naar een modern en digitaal informatie- en archiefbeheer. We werken dit beleid mee uit en zien er op toe dat bestaande en toekomstige archiefdocumenten, analoog en digitaal, op een deskundige wijze worden beheerd, geselecteerd en gearchiveerd.

Doorzoekbaarheid

Het UArchief is nog in opstart en het merendeel van de archieven is nog niet in detail te doorzoeken. In het artikel 'De archieven van de Universiteit Antwerpen' uit Contemporanea (2019/2) vind je alvast een overzicht van de aanwezige archieven. Via de publiekscatalogus Archieven van de Universiteit Antwerpen kan je de ontsluiting en de aangroei van het archief opvolgen.

Wil je iets opzoeken in de archieven? Wil je archief schenken of overdragen? Heb je een andere vraag? Neem dan contact op met ons.

Het UArchief handelt conform de internationale deontologische code voor archivarissen zoals vastgelegd door de Internationale Archiefraad, zie ICA Code of Ethics.

Contact

Bibliotheek Stadscampus
Universiteitsarchief
Tel.
+32 3 265 43 75
Stadscampus - Gebouw A, S.A. 365
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen