Prijs Raad Dienstverlening 2023: Marc Demolder

Werking

Op 1 maart 2017 werd de werking rond Academisch Erfgoed opgestart aan de Universiteit Antwerpen. Zij valt onder de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek. 

Het doel is het inventariseren en ontsluiten van het aanwezige academische erfgoed op de universiteit en de geassocieerde hogescholen.

Collectie

De collectie Antwerps academisch erfgoed is veelzijdig en divers. Ze is samengesteld uit objecten uit alle faculteiten en is verspreid over de verschillende campussen. 

Onder de term 'academisch erfgoed' vallen niet alleen wetenschappelijke instrumenten, maar ook audiovisuele apparaten en computers. In ruime zin kunnen zelfs alle objecten die te maken hebben met de werking van de universiteit tot het academisch erfgoed gerekend worden, zoals portretten van hoogleraars of linten van een studentenvereniging.