Bruikleen

We zetten onze collecties met veel trots in de kijker en werken graag mee aan tentoonstellingen en andere projecten. Het is mogelijk om werken van het Universiteitsarchief, van de Bijzondere Collecties, van het kunstpatrimonium en het Academisch Erfgoed in bruikleen te vragen.

Timing

Een bruikleenaanvraag dient ten minste twee maanden voor aanvang van de tentoonstelling te gebeuren. Zo niet, dan kan de aanvraag geweigerd worden.

  Contact

  Uit welke collecties heb je een werk nodig? 

  • Universiteitsarchief? Richt je bruikleenaanvraag aan archief@uantwerpen.be
  • Bijzondere Collecties? Richt je bruikleenaanvraag aan preciosa@uantwerpen.be
  • Academisch Erfgoed? Richt je bruikleenaanvraag aan academischerfgoed@uantwerpen.be
  • Kunst op de Campus? Richt je bruikleenaanvraag aan kunstopdecampus@uantwerpen.be
  • Bij twijfel of algemene vragen richt je je tot archief@uantwerpen.be of preciosa@uantwerpen.be

  Aan te leveren informatie

  • Naam en adres van de instelling
  • Titel en begin- en einddatum van de tentoonstelling
  • Een nauwkeurige opgave van de gevraagde objecten (met plaatskenmerk, indien mogelijk)
  • Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon

  Goed om weten

  • Toestemming wordt verleend door de hoofdbibliothecaris in samenspraak met de archivaris of de conservator.
  • Wanneer objecten pas na restauratie kunnen worden uitgeleend voor bruikleen en/of tentoonstelling, worden de kosten van de restauratie verhaald op de bruikleennemer.

  Bruikleenovereenkomst

  Zodra de aanvraag is goedgekeurd, wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld door de bruikleennemer waarin alle afspraken zijn vastgelegd (periode, transport, verzekering, facility report, conditierapport, …).