Meerwaarde

Community Service Learning vraagt een uitgesproken engagement van studenten, organisaties en docenten. Hierdoor is het een zeer krachtige manier van leren. 

Win voor jou

Je neemt verantwoordelijkheid op en werkt met échte mensen. Je leert niet enkel over de maatschappij, maar ook voor en in samenwerking met de maatschappij. Je verdiept hierdoor je academische, professionele en maatschappelijk relevante compenties. Je groeit als persoon door te leren refleren over je eigen handelen en denken.  

Win voor de organisatie

Het uitgangspunt van Community Service Learning is maatschappelijk engagement in co-creatie met de organisatie. Kennisdeling en wederkerigheid staan centraal. Wetenschappelijke expertise wordt verbonden met praktijk. De frisse blik van de studenten laat je anders kijken en zorgt voor een andere aanpak en creatieve oplossing van een probleem.

Win voor de universiteit en maatschappij

Door Community Service Learning in te bedden in het curriculum worden kansen gebonden om innovatief te werken in onderwijs,onderzoek te verbreden en dienstverlening als maatschappelijke taak concreet vorm te geven. Universiteit Antwerpen leidt zo kritische en geëngageerde studenten op die hun steentje bijdragen aan de complexe samenleving en voorbereid zijn op de actuele noden uit het werkveld.