Dierproeven

De Universiteit Antwerpen gebruikt dieren voor haar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, en wil daar eerlijk en transparant in zijn.

Dierproeven doen we immers niet zomaar. We doen dierproeven omdat we: 

  • willen weten hoe mensen en dieren in elkaar zitten.

  • medicijnen of vaccins willen ontwikkelen om bijvoorbeeld kanker of COVID-19 te genezen.

  • studenten willen opleiden tot uitmuntende onderzoekers, dierenartsen, farmacologen, artsen, biologen, …

Het onderzoek op dieren voldoet aan erg strenge en strikt nageleefde regels. Die regels worden opgelegd door de overheden, zowel op Vlaams, Belgisch als Europees niveau. De ethische commissie, die over dierproeven beslist, schaart zich bovendien achter de internationale doelstelling om dierproeven te vervangen, te verminderen en te verfijnen (de 3V’s).

Lees meer over onderzoek en proefdieren
Lees meer over onderwijs en proefdieren