Woordje van de voorzitter

15 jaar na de fusie van de drie Antwerpse universiteiten tot één Universiteit Antwerpen, riepen, op initiatief van enkele emeriti, de  oud-rectoren van Ufsia, Ruca en UIA een honderdtal gepensioneerde professoren samen om een formele emeritiwerking te starten. Zij verkozen een bestuur, duidden een voorzitter aan, stelden een reglement op dat door het universiteitsbestuur werd goedgekeurd, en het 'Emeriti Forum Universiteit Antwerpen' (EFUA) was een feit.

EFUA wil de enorme ervaringskennis en de grote netwerken van onze geëngageerde oud-professoren verder inzetten in een nieuw contact met onze alma mater. Voor deze nieuwe betrokkenheid zijn wij zowel vragende als aanbiedende partij.

Onze emeriti hebben nog steeds het gevoel te behoren tot de universitaire gemeenschap, sommigen in een formele aanstelling, anderen in een informeel engagement. Allen blijven ambassadeurs van de  Universiteit waaraan zij mee vorm gegeven hebben en willen blijven geven.

EFUA zal alle emeriti en hun partners regelmatig uitnodigen op socio-culturele activiteiten om tegemoet te komen aan de behoefte om het netwerk van emeriti te onderhouden en te bevorderen.

Het bestuur wenst dan ook zoveel mogelijk emeriti bij de werking te betrekken om zo tot een verbindend EFUA te komen.

Frans Van Meir