Het onderzoek

In het bedrijfsleven is het al jaren een 'hot item' en ook in andere not-for-profit sectoren zoals de gezondheidssector, het Hoger Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek de gezondheidssector is het onderwerp actueel. Het belang van 'corporate governance', of goed bestuur, staat nu ook op de agenda van de Vlaamse cultuursector.

Is een culturele organisatie efficiënt georganiseerd? Is de taakverdeling tussen enerzijds bestuur en anderzijds directie helder? Is de besluitvorming binnen de instelling controleerbaar en transparant? Het zijn vragen die iedere culturele organisatie zichzelf zou moeten stellen. Om de weg voor te bereiden, heeft het Bilsen Fonds in augustus 2011 een governance-werkgroep opgestart, die bestaat uit een mix van academici, bedrijfsmensen en mensen uit de cultuursector in Vlaanderen en Nederland.

De discussies en het denkwerk mondden uit in een Leidraad cultural governance, die tijdens het colloquium van het Fonds, op 26 maart 2012, overhandigd werd aan de minister van Cultuur, Joke Schauvliege. Aan de hand van vijf basisprincipes deed de werkgroep 25 aanbevelingen om het bestuur van culturele organisaties te screenen en indien nodig te verbeteren.

Om enkele aanbevelingen uit deze Leidraad eenvoudig toepasbaar te maken, stelden we ook een toolbox samen. Wat kan u hierin aantreffen?

- Tips & Tricks bij het werven van nieuwe bestuurders
- Checklist cultural governance
- Themalijst voor bestuursafspraken
- Meer info over een rooster voor het aftreden van bestuurders

Van januari 2012 tot mei 2012 hebben prof. dr. Annick Schramme en Joke Schrauwen van de Universiteit Antwerpen een onderzoek uitgevoerd naar de bestuurspraktijken in de Vlaamse cultuursector, in opdracht van het Departement Cultuur Jeugd Sport en Media. De resultaten van hiervan kan u lezen in het onderzoeksrapport.

Contact

Annick Schramme Stadscampus
C453
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. + 32 3 265 50 75
annick.schramme@uantwerpen.be