Congres Fonds voor cultuurmanagement 2020

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector. Dit jaar zal het congres in teken staan van Cultural Governance.

In maart 2012 presenteerde het Fonds voor Cultuurmanagement immers een eerste Vlaamse Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur. Acht jaar later dringt echter een herziening zich op. De context verandert immers permanent en de uitdagingen zijn alleen maar toegenomen. Organisaties moeten niet alleen flexibel zijn, maar ook robuust, duurzaam, professioneel en innovatief. Er is ook behoefte aan een houvast, een duidelijk kader. De impact van de Corona crisis zal zich nog lang laten voelen. Het dwingt ons er toe te zoeken naar een meer kwalitatieve groei. Onze manier van leidinggeven en besturen dient zich hieraan aan te passen. De minister heeft een hernieuwde bestuurscode cultuur ook aangekondigd.

Om tot een hernieuwde code te komen zijn reeds diverse stappen gezet. Huis deBuren en Cultuurloket waren onze geëngageerde partners in dit proces: In de zomer 2019 is een onderzoek uitgevoerd naar de praktijk van het cultural governance door het centrum Cultuurmanagement en -beleid (UAntwerpen). In het najaar van 2019 is een Vlaams-Nederlandse expertengroep van het Fonds Cultuurmanagement gestart om de Leidraad van 2012 onder de loep te nemen en een nieuwe code voor te stellen. Momenteel loopt ook een brede bevraging binnen de sector over de code.

In het kader van de lancering van de nieuwe Code organiseren UAntwerpen, het Fonds Cultuurmanagement, deBuren en Cultuurloket op 26 juni een officieel moment waarop de code aan de minister wordt overhandigd. De minister zal ook de sector toespreken. Dit moment zal online gelivestreamed worden. U ontvangt hierover weldra meer informatie.

Het congres met werkgroepen omtrent goed bestuur, wordt door de huidige coronacrisis echter verschoven naar 7 december 2020.

Schrijf alvast 26 juni en 7 december 2020 in je agenda!

-

Contact

Nathalie Verboven Tel. 03 265 88 28
nathalie.verboven@uantwerpen.be
Terugblik

Terugblik

  • Colloquium 2019: Vernieuwde businessmodellen in de culturele sector. Hype, noodzaak of schrikbeeld?

  • Colloquium 2018: Cultuur op eigen koers. Verzelfstandiging van musea en andere culturele organisaties

  • Colloquium 2017: Uit vrije wil. Over het duurzaam managen van vrijwilligers in de cultuursector

  • Colloquium 2016: 1+1=3. Samenwerken in een lokaal ecosysteem

  • Colloquium 2015: Leiderschap in de culturele sector. Het managen van creativiteit

  • Colloquium 2014: Cultuur = beleven. Kan de beleveniseconomie bijdragen tot een duurzame participatie?

  • Colloquium 2013: Geld en cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden.

  • Colloquium 2012: Goed bestuur voor cultuur. Over corporate governance in de cultuursector