Congres 29 april 2024: De kracht van cultuur in de lokale context: devolutie of revolutie?

                               ©Cpacquée

Zowel in Vlaanderen als in het buitenland wordt het belang van kunst en cultuur op het lokale niveau steeds meer erkend. We kunnen spreken van een ‘cultural devolution’ met overdracht van bevoegdheden voor cultuur naar het lokale niveau. Deze evolutie roept vragen op over wat we vandaag kunnen verwachten van het lokale beleidsniveau inzake cultuur. Bovendien kunnen we de vraag stellen wat het lokale ecosysteem vandaag betekent? Binnen die context zijn immers de relaties tussen de publieke, civiele en private actoren sterk aan het wijzigen. Wie doet wat en hoe verhouden de diverse actoren zich ten opzichte van elkaar? We kunnen ons afvragen of deze maatschappelijke veranderingen ook leiden tot een culturele revolutie op lokaal vlak met verschuivingen in samenwerkingsvormen, gemeenschapsbetrokkenheid en diversificatie van culturele expressie: Kortom, een ingrijpende verandering in de lokale culturele dynamiek.

Het congres van het Fonds voor Cultuurmanagement wil daarom dit jaar dieper ingaan op de volgende vraag: Wat is precies de rol en de kracht van kunst en cultuur in het lokale ecosysteem? En ook hoe verhouden kunst en cultuur zich tot andere maatschappelijke domeinen zoals economie, gezondheid en welzijn, sociale cohesie, milieu, technologie, ... Kunnen kunst en cultuur fungeren als een hefboom voor een meer duurzame en inclusieve toekomst? 

Na een aantal academische bijdragen en een discussie met beleidsmakers tijdens het ochtendgedeelte, laten we in de namiddag een aantal inspirerende cases uit Vlaanderen en Nederland aan het woord, waaronder een aantal ontluikende grass roots initiatieven (waaronder de commons) en nieuwe vormen van publiek private samenwerking. De vraag hierbij is hoe deze initiatieven ook tot duurzame relaties kunnen leiden en kunnen bijdragen tot een bloeiend cultureel landschap. Daarnaast laten we ook de grote spelers aan het woord. Hun opdracht is Vlaams en internationaal, maar hoe zien zij hun rol op het lokale vlak?  Het congres beoogt inzicht te verschaffen in de complexe uitdagingen waarmee lokale overheden en culturele spelers worden geconfronteerd en nodigt ook uit tot een diepgaand debat en reflectie over de rol van kunst en cultuur, waarbij diverse en verrassende perspectieven worden verkend.

Programma

In de voormiddag plannen we internationale en lokale sprekers, die hun academische expertise willen delen met het publiek, als ook een panelgesprek. In de namiddag ligt de focus op praktijkgerichte cases. Sprekers zijn onder meer: Prof. Dr. Jonathan Vickery (Associate Professor and MA Program Director in the Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick, UK); Catarina Vaz Pinto (Culture Councillor for the Lisbon City Chamber); Jan Goossens (Brussels 2030 Mission Holder; Co-Artistic Director Dream City and l’Art Rue, Tunis); Lieven Janssens (Universiteit Antwerpen, Onderzoeker & Burgemeester van Vorselaar); Jeroen Everaert (Oprichter van The Mothership, conceptontwikkelaar van kunstprojecten in de openbare ruimte); Tim Verherstraeten (Coördinator Art Antwerp Weekend, a citywide manifestation for contemporary art in Antwerp); Bart Geernaert (De Republiek, community van stadmakers, een plek voor ondernemers, cultuur, film, expo, debat); Joery Scheepers (Het Bos, een artistieke broedplaats waar kunst, sociale betrokkenheid en ontmoeting centraal staan), Alexandre Furtado Melville (The Nite Shop, Ambassade van de superdiverse stad in Rotterdam), Lisette Ma Neza (bekend om haar scherpe pen, zachte stem en poëtische performances). Het programma is nog in opbouw, er zullen hiertoe nog meer verrassende en inspirerende sprekers volgen.

Praktische informatie

Maandag 29 april - 8u30 tot 17u15

Universiteit Antwerpen - Hof van Liere - Frederik De Tassiszaal

Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Prijs inkom: 25 euro

Prijs studenten en bestuursleden: gratis

In de prijs zijn lezingen en een lunch inbegrepen, alsook een publicatie die nadien zal volgen