Live overhandiging Bestuurscode Cultuur!

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector. Dit jaar zal het congres in teken staan van Cultural Governance.

In maart 2012 presenteerde het Fonds voor Cultuurmanagement een eerste Vlaamse Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur. Acht jaar later bleek een herziening wenselijk en werd een nieuwe Bestuurscode Cultuur ontwikkeld.

Op 26 juni organiseren het Fonds voor Cultuurmanagement, deBuren en Cultuurloket een officieel moment waarop de code aan minister Jan Jambon wordt overhandigd. De minister zal ook de sector toespreken. Dit moment zal online gelivestreamed worden op onze Facebookpagina en het Youtubekanaal van de UAntwerpen.

-

7 december - Congres Cultural Governance

Naar aanleiding van 20 jaar Cultuurmanagement organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres in het teken van cultural governance op 7 december 2020

In de aanloop naar het congres, werd er in samenwerking met Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren en Cultuurloket het afgelopen jaar een traject doorlopen rond goed bestuur. Op 26 juni 2020 werd een nieuwe Bestuurscode Cultuur aan de minister overhandigd.

Op 7 december willen we – naast een aantal keynotes - ook in discussie gaan met u en uw raad van bestuur in parallelle workshops en een plenaire sessie rond het thema. 

Op het einde van de dag maken we ook de winnaar van onze jaarlijkse Scriptieprijs Cultuurmanagement bekend.

Programma

13.30 - 14.35: Opening & Keynote

14.45-15.35: Deel 1 Parallelle sessies: De principes van de nieuwe code cultural governance zijn er. Er zijn voorstellen van aanbevelingen aan elk van de principes toegevoegd. Maar wat betekenen ze in de praktijk? Zijn de aanbevelingen helder? Fungeren ze als handvaten of moeten ze concreter? Of net niet? "Praten helpt".

 • Sessie 1: Duurzaamheid en ecologie als deel van de waardebepaling
 • Sessie 2: Nieuwe organisatievormen en governance (coöperatie) 
 • Sessie 3: Governance van netwerken 
 • Sessie 5: Integriteit en welzijn van de werknemers (grensoverschrijdend gedrag, Fair Practices) 
 • Sessie 5: Ethiek & governance; Belangenverstrenging met en door politiek benoemde bestuurders 

15.35-16.00: Pauze

16.00 - 16.50: Deel 2 Parallelle sessies

 • Sessie 1: Zelfevaluatie 
 • Sessie 2: Afbakening bevoegdheid RvB – directie 
 • Sessie 3:  Verantwoording en dialoog; rol van de overheid
 • Sessie 4: Workshop over vertrouwen
 • Sessie 5: Intersectionele diversiteit, macht herverdelen

16.50-17.50: Plenaire sessie

17.50 - 18.20: Satirische afsluiter met Menno de Bree

18.20- 18.30: afsluiting en uitnodiging receptie + uitreiking scriptieprijs Cultuurmanagement

Vanaf 18.30: afsluiting en buffet

Locatie

Universiteit Antwerpen -
Hof Van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

Registratie

Toegangsprijs is 25 euro. Kom je met drie van een zelfde organisatie (2 bestuursleden + directie)? Dan betaal je 50 euro. Studenten hebben gratis toegang. Individuele registratie is wel verplicht!

Contact

Nathalie Verboven Tel. 03 265 88 28
nathalie.verboven@uantwerpen.be

Lees de Bestuurscode Cultuur!


Terugblik

Terugblik

 • Colloquium 2019: Vernieuwde businessmodellen in de culturele sector. Hype, noodzaak of schrikbeeld?

 • Colloquium 2018: Cultuur op eigen koers. Verzelfstandiging van musea en andere culturele organisaties

 • Colloquium 2017: Uit vrije wil. Over het duurzaam managen van vrijwilligers in de cultuursector

 • Colloquium 2016: 1+1=3. Samenwerken in een lokaal ecosysteem

 • Colloquium 2015: Leiderschap in de culturele sector. Het managen van creativiteit

 • Colloquium 2014: Cultuur = beleven. Kan de beleveniseconomie bijdragen tot een duurzame participatie?

 • Colloquium 2013: Geld en cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden.

 • Colloquium 2012: Goed bestuur voor cultuur. Over corporate governance in de cultuursector