Live overhandiging Bestuurscode Cultuur!

Elk jaar organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres over een thema dat leeft in de kunst- en cultuursector. Het Fonds wil daarmee bijdragen tot de kennisdeling binnen de sector. Dit jaar zal het congres in teken staan van Cultural Governance.

In maart 2012 presenteerde het Fonds voor Cultuurmanagement een eerste Vlaamse Leidraad Goed Bestuur voor Cultuur. Acht jaar later bleek een herziening wenselijk en werd een nieuwe Bestuurscode Cultuur ontwikkeld.

Op 26 juni organiseren het Fonds voor Cultuurmanagement, deBuren en Cultuurloket een officieel moment waarop de code aan minister Jan Jambon wordt overhandigd. De minister zal ook de sector toespreken. Dit moment zal online gelivestreamed worden op onze Facebookpagina en het Youtubekanaal van de UAntwerpen.

-

7 december - Congres Cultural Governance

Naar aanleiding van 20 jaar Cultuurmanagement organiseert het Fonds voor Cultuurmanagement een congres in het teken van cultural governance op 7 december 2020

In de aanloop naar het congres, werd er in samenwerking met Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat deBuren en Cultuurloket het afgelopen jaar een traject doorlopen rond goed bestuur. Op 26 juni 2020 werd een nieuwe Bestuurscode Cultuur aan de minister overhandigd.

In aanloop naar 7 december willen we  ook in discussie gaan met u en uw raad van bestuur in parallelle workshops rond het thema. 

Op het einde van de dag maken we ook de winnaar van onze jaarlijkse Scriptieprijs Cultuurmanagement bekend!

Contact

Nathalie Verboven Tel. 03 265 88 28
nathalie.verboven@uantwerpen.be

Lees de Bestuurscode Cultuur!


Terugblik

Terugblik

  • Colloquium 2019: Vernieuwde businessmodellen in de culturele sector. Hype, noodzaak of schrikbeeld?

  • Colloquium 2018: Cultuur op eigen koers. Verzelfstandiging van musea en andere culturele organisaties

  • Colloquium 2017: Uit vrije wil. Over het duurzaam managen van vrijwilligers in de cultuursector

  • Colloquium 2016: 1+1=3. Samenwerken in een lokaal ecosysteem

  • Colloquium 2015: Leiderschap in de culturele sector. Het managen van creativiteit

  • Colloquium 2014: Cultuur = beleven. Kan de beleveniseconomie bijdragen tot een duurzame participatie?

  • Colloquium 2013: Geld en cultuur. Cultureel ondernemerschap in financieel moeilijke tijden.

  • Colloquium 2012: Goed bestuur voor cultuur. Over corporate governance in de cultuursector