Scriptieprijs Cultuurmanagement en -beleid

(English version below)

Het Fonds voor Cultuurmanagement van de Universiteit Antwerpen reikt elk jaar een prijs uit voor een masterscriptie of doctoraatsstudie in het cultuurmanagement. Het wil daarmee de kwaliteit en relevantie van het onderzoek naar het management in de culturele en creatieve sectoren aanmoedigen en bekronen.

Ook in 2022 reiken we deze prijs uit. Dit jaar is een masterproef aan de beurt. Aan deze prijs is een bedrag verbonden van € 2.500.

Inzenden van thesissen kan nog tot 1 april 2022 door de volledige masterproef op te sturen naar nathalie.verboven@uantwerpen.be. Verder vragen we een CV toe te voegen evenals een aanbevelingsbrief van de promotor of andere referent.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het congres van het Fonds voor Cultuur management in het voorjaar. De datum hiervan wordt later gecommuniceerd.

Thesis Prize Cultural Management & Cultural Policy

The Fund for Cultural Management of the University of Antwerp annually awards a prize for a master's thesis or doctoral study in cultural management. It aims to encourage and reward the quality and relevance of research into management in the cultural and creative sectors.

We will also award this prize in 2022. This year it is the turn of a master test. An amount of € 2,500 is associated with this prize.

You can submit theses until April 1, 2022 by sending the complete master's thesis to nathalie.verboven@uantwerpen.be. We also ask you to add a CV and a letter of recommendation from the promotor or other referee.

The prize will be awarded during the conference of the Fund for Cultural Management in the spring. The date of this will be communicated later.

Van Prijs Cultuurmanagement tot Ultima voor Cultureel Ondernemerschap

Er werd door het Fonds tot 2010 jaarlijks een Prijs voor de meest verdienstelijke cultuurmanager van het jaar uitgereikt. Deze eer viel al te beurt aan Sylvie Dhaene van het huis van Alijn, Barbara Wyckmans, directeur van HetPaleis, Jerry Aerts van deSingel en Walter Rycquart.

Vanaf 2011 reikt het Bilsen Fonds samen met de Vlaams Gemeenschap de Prijs Cultuurmanagement van de Vlaamse Gemeenschap i.s.m. het Fonds voor Cultuurmanagement uit. De laureaten waren al  de spinoff van Vooruit: YesPlan (2011); het Vlaams Audiovisueel Fonds (2012) en Ancienne Belgique (2013).

Sinds 2014 is deze prijs omgedoopt tot Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Ondernemerschap. Deze Cultuurprijs werd voor 2014 uitgereikt aan Swen Vincke van gamesstudio Larian. In 2015 viel de eer te beurt aan Maarten Van Cauwenberghe van dansgezelschap Voetvolk. Vanaf 2016 werden de Vlaamse Cultuurprijzen omgedoopt tot Ultimas. De eerste Ultima voor Cultureel Ondernemerschap werd uitgereikt in 2016 aan Timelab. De Ultima 2017 voor Cultureel Ondernemerschap werd toegekend aan Paul Schyvens, coördinator en bezieler van De Roma. In 2019 ging de Ultima voor Cultureel Ondernemerschap naar Allez Chantez! van Annelore Camps en alumna van de master cultuurmanagement, Laila De Bruyne. In 2020 viel MOOV in de prijzen.

Meer informatie over de Ultimas: www.ultimas.be