Onderwijs

Jaarlijks vatten een 50-tal studenten de master cultuurmanagement aan. Tijdens hun masteropleiding worden ze ondergedompeld in de context van het cultuurmanagement en proeven ze van specifieke managementpraktijken in de sector. Daar hoort natuurlijk ook het opdoen van heel wat praktijkervaring bij! 

Wil je graag te weten komen wie de cultuurmanagers van de toekomst zijn en wat zij voor je organisatie kunnen betekenen? Samenwerken met onze opleiding kan op verschillende manieren:

Onderzoek

Naast de Master Cultuurmanagement huist de Universiteit Antwerpen ook een Kenniscentrum voor Cultuurmanagement & Cultuurbeleid. Het kenniscentrum heeft zeer veel expertise in beleidsvoorbereidend onderzoek en managementonderzoek in opdracht van de sector.

Kennisdeling

Met het Fonds voor cultuurmanagement willen we bijdragen tot de kennisdeling en de reflectie over het management in de creatieve en culturele sectoren. Hiertoe organiseert het fonds een jaarlijks congres en lezingen en wil het inzetten op het uitwisselen van goede praktijken. Hiervoor werkt het fonds ook regelmatig samen met de sector. Jaarlijks reikt het fonds ook de Scriptieprijs uit en werkt het samen met de Vlaamse Overheid voor de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultureel Ondernemerschap (Ultimas).

 Heb je interesse om een academisch onderzoek te laten uitvoeren voor je organisatie, of wens je een nauwere samenwerking met het Fonds voor Cultuurmanagement aan te gaan?