Ontstaan

Prof. R. Bilsen zorgde voor de introductie van moderne marketingopleidingen binnen de toenmalige UFSIA en stond mee aan de wieg van het postuniversitair managementonderwijs te Antwerpen. Als kunstkenner, -verzamelaar en mecenas steunde hij voluit de culturele component binnen het academische leven. Het Fonds voor Cultuurmanagement dankt zijn oprichting en initiële werking aan zijn dynamiek en zijn, ook materiële, inbreng.

De Universiteit Antwerpen fungeert als academische basis voor het Fonds. Sinds 1999 wordt aan deze universiteit, als enige in Vlaanderen, een academische opleiding cultuurmanagement verzorgd. Daarbij is steeds aan het evenwicht tussen de praktijkervaring en het wetenschappelijk onderzoek prioriteit gegeven.

Met de kennis van de managementkwaliteit wordt verwezen naar het onderzoek van de bestaande praktijk en het normatieve en ontwikkelingsgerichte managementonderzoek in de cultuursector. Daarbij gaat het om het management op het niveau van individuele organisaties, maar ook van subsectoren, zoals musea, podiumkunsten, enz. en zelfs het geheel van de cultuur. Telkens ligt de nadruk op de vaststelling dat goed management ook een kwalitatieve culturele meerwaarde helpt realiseren.

De cultuursector is opgevat als het geheel van de gesubsidieerde culturele instellingen en de cultuurindustrie.

De waardering voor een goed management in de cultuursector kan tot uiting komen in de diverse initiatieven van het Fonds. Dit geldt ook voor goed onderzoek naar het management in de cultuursector.

Het Fonds organiseert elk jaar tenminste één colloquium over cultuurmanagement. Daarnaast organiseert het een wedstrijd ter bekroning van institutioneel en individueel onderzoek en van de realisaties van een cultuurmanager en/of organisatie.

Indien voldoende middelen ter beschikking staan, kunnen andere initiatieven, zoals b.v. publicaties, worden genomen.