Een meer onregelmatige slaap dan voorheen gedacht

Hoe diep is de slaap van boomknoppen in de winter? Romain Garrigues ontdekte een meer onregelmatige slaap voor loofbomen dan voorheen gedacht. Romain Garrigues en medeauteurs tonen aan dat terwijl het ontbreken van winterkou bomen langer in slaap kan houden, opwarming in de herfst voor een vroeg ontwaken kan zorgen.

Romain legt uit: "Knoppenrust van loofbomen wordt over het algemeen beschouwd als een periode waarin knoppen gesloten zijn en slapen. We weten dat die rust beïnvloed kan worden door klimaatverandering en met name door opwarmende trends. Verhoogde temperaturen kunnen de ontwikkeling van knoppen verstoren door de blootstelling aan koude temperaturen (koude-accumulatie) te verminderen en vervolgens de tijd die nodig is voor het openen van knoppen in het voorjaar te verlengen (knopontluiking)."

Romain's nieuwe studie analyseerde gedurende twee jaar het effect van herfstopwarming op de winterse knoprust (endodormantie) van de Europese beuk (Fagus sylvatica L.). Gedurende de experimenten nam de koude-accumulatie consequent af, maar de respons van de diepte van de rust (die aangeeft hoe diep knoppen slapen) en de knopontluiking in het voorjaar vertoonden variabiliteit tussen jaren. In feite onthulden de bevindingen een potentieel dubbel effect van opwarming op knopontwikkeling - zowel het uitstellen als het vervroegen van het openen van knoppen in het voorjaar, gerelateerd aan de diepte van de rust.

Romain: "Dit verschil kan mogelijk worden toegeschreven aan variaties in het begin van de senescentie en in de blootstelling aan warmere temperaturen. Het onderzoek werpt licht op de complexe relatie tussen opwarmende temperaturen en knopontwikkeling tijdens de herfst en winter, wat leidt tot een dieper begrip van de mogelijke gevolgen voor Europese beuken."